Vzor protokolu / záznamu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vzor protokolu / záznamu

Vzor záznamu umožňuje definovat šablonu pro protokol nebo jiný záznam z práce.
Struktura dokumentace ISMJ, vrsta šablon a vzorů

Vzory protokolů jsou součástí ISMJ a dokumentovány metodikou

Vzor protokolu resp záznamu je šablonou, kterou použijete zejména v případě, kdy váš zákazník vyžaduje přesnou formu dokumentace provedených činností, typicky zkoušek.

Záznamem se obecně rozumí jakékoli výstupy, kterými je třeba doložit průběh činnosti a její výsledek. Vzorový záznam ale může být obecně použit pro jakýkoli vzor, kdy je třeba připravit v metodice předlohu pro vytvářené dokumenty.

Typickými příklady protokolů jsou:

  • Protokol z testování
  • Protokol z revize procesu
  • Provedení vstupní kontroly materiálu do výroby

Metodická poznámka: Do vrstvy vzorových dokumentů patří v ISMJ i řada dalších vzorů, např. zápis z jednání.

Na co není efektivní využívat vzorové šablony reportů a záznamů

Automaticky generované záznamy

AyMINE vytváří automaticky záznamy o činnostech. Pro tvorbu automatických záznamů se šablony nevyžívají, jsou systémem generovány standardní funkčností. Ušetří mnoho času a je proto vhodné je využít všude, kde je to možné. (Jejich úprava je možná formou individuální změny.)

Objekty podpořené systémem

V systémech jakosti jsou často záznamy např. pro hlášení chyby, nebo problému. AyMINE tyto i řadu dalších běžných agend podporuje a má pro zaznamenání přímo připravené objekty. Je vhodné je využít, protože kromě možnosti přesnější popisu podporují i proces jejich zpracování.

Vzor jako záznam nebo samostatný dokument?

Záznamy často vyžadují vyplnění přesně předepsaného formuláře. Pro to je nejvhodnější vytvoření šablony ve formátu editovatelného PDF s připravenými poli. Vzorové PDF je možné uložit do příloh vzorového záznamu.

Podobně, pokud existují předpřipravené vzory např. tabulkovém editoru (Libre Calc apod.) je možné je do vzoru nahrát.

Pokud je třeba např. vyplnit „CheckList“ – kontrolní list, je vhodnější použít přímo formulář, který je součástí pracovního postupu / vzorového úkolu. Jeho použití je rychlejší, protože pracovník nemusí zakládat samostatný dokument.