Moduly AyMINE

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Moduly AyMINE

Moduly jsou nástrojem systémové správy. Stránka je určena systémovým administrátorům.

Stránka systémového administrátora systému slouží k nahrávání modulů do provozního prostření. Funkce vyžadují oprávnění vývojáře a jsou určeny výhradně k instalaci nových modulů nebo změn.

Jak přidat modul

Výchozí podmínka
Nový modul je možné přidat až poté, co je fyzicky umístěn na provozním serveru. To je třeba připravit přímo na serveru, tato obrazovka k tomu neslouží.

Funkcí Nahrát se dostanete k nabídce přidat modul. Systém v tuto chvíli o modulu nic neví, jeho jméno proto musíte zadat. Následně systém analyzuje, jaké možnosti instalace modul nabízí, a můžete vybrat, které chcete spustit.

Co se dělá při instalaci

Při instalaci systém registrace všechny součásti modulu, které potřebuje znát server, načte si data o objektech modulu a uloží informace potřené pro fungování serveru.

Při instalaci modulu se vytvářejí i data užitečná pro další vývoj (podpora pro programátory). Je proto praktické ve vývojovém prostředí instalovat moduly co nejdříve.

Kdy je třeba aktualizovat

  • V rámci vývoje modulu vám aktualizace modlu umožní generování konstant systémových číselníků do back-end kódu.
  • Pro testování back-end funkcionality, zejména PDF výstupů, budete potřebovat aktualizované překlady
  • Když se mění cokoli, co definuje instalační skript modulu – rozsah instalace je vždy závislý na modulu a je třeba se seznámit s technickou dokumentací konkrétního modulu.

Kdy není nutná aktualizace modulu

  • Změny v definici objektu, který už je v systému registrován, nevyžadují aktualizaci (reinstalaci). Je ale nutné vymazat systémovou cache (s instalací se provede automaticky, ale je možné spustit ručně).

Jak aktualizovat modul

Jednou nahraný modul může být potřeba aktualizovat, když je v něm provedena větší změna. Konkrétně je třeba aktualizovat:

  • Po přidání objektu
  • Po změně rozšíření (extensions)
  • Po změně systémových nebo uživatelských (klientských) číselníků

V rámci aktualizace je možné i importovat systémová nastavení práv (systémové role), které je možné přenášet z jednoho prostředí do jiného (typicky z vývoje do testu a provozu).

Měli byste vědět

Pro jednou nahrané moduly není funkce, která by je z provozního prostřední vyřadila. Nepředpokládá se, že by bylo třeba jednou přidané moduly odebírat.

Nahrávání modulů je zajišťováno back-end funkcemi a ovládáno přes back-end rozhraní. Funkce proto nejsou dostupné v rámci mobilní aplikace.

Nahrávání a instalace modulů není jejich povolování klientům. Moduly musí být pochopitelně nahrané předtím, než mohou být povoleny klientům, ale povolení klientům systémů se prování v administraci jednotlivých klientů. Pro správu modulů u klientů postačí systémové právo, není nutné právo vývojáře.

Abyste mohli spustit instalaci, musíte mít právo. To není možné nastavit bez instalovaného systémového modulu. Prvního uživatele a jemu přiřazená práva vytvoříte v rámci instalace – viz technický manuál k instalaci.