Seznam záznamů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Seznam záznamů

Pro všechny záznamy (objekty) AyMINE nabízí možnost zobrazení v seznamu – přehledu všech uložených objektech. (Samozřejmě vždy pouze těch, které si máte právo zobrazit.)

Seznam záznamů jsou tabulky s řadou informacemi ve sloupcích – podobně jako jste zvyklí např. z tabulkových editorů. V pravém horním rohu máte tlačítko, které umožňuje přidávat sloupce, které potřebujete pro práci.

Sloupce můžete také skrýt pomocí nabídky v nabídce na každém jednotlivém sloupci

Vaše nastavení viditelných a neviditelných sloupců je v počítači zachováno. Když seznam zavřete a znovu otevřete ve stejném prohlížeči, dostanete stejné zobrazení.

Seznam zobrazí maximálně 500 záznamů na počítači, max 100 záznamů na mobilním zařízení. Pokud by mělo být zobrazeno více záznamů, dole na liště uvidíte upozornění, že nejsou načteny všechny záznamy. Upravte podmínky, jaké záznamy chcete vidět, abyste dostali skupinu, kterou potřebujete pro práci. (Viz filtrování.)

Stromové záznamy

Mnoho záznamů (objektů) je v AyMINE organizováno ve stromové struktuře. (Např. můžete vidět hlavní úkol, který zahrnuje několik dílčích úkolů.) Stromová struktura je v seznamu záznamů vždy zachována. I když nastavíte třídění podle některého sloupce, podřízené záznamy jsou v seznamu na řádcích bezprostřední za nařízeným záznamem. Toto chování nemůžete změnit.
Pozor: Pokud nemáte načtené všechny záznamy, nemusí být načteny ani všechny podřízené záznamy!

Upravitelný sloupec

V některých případech tabulka umožňuje úpravy některých polí. Tato pole se otevírají při klepnutí na ně. Tento přístup k editaci není běžně podporován, protože je v něm snadné udělat chybu, ale v některých případech je k dispozici.

Kompaktní zobrazení na mobilních zařízeních a sloupec Náhled

Seznam záznamů obvykle obsahuje speciální sloupec Náhled pro kompaktní zobrazení optimální pro mobilní zobrazení a malé obrazovky obecně. Kompaktní zobrazení je ale efektivní často i na větších obrazovkách. Sloupec Náhled obsahuje nejdůležitější informace a – když je viditelný – automaticky skryje sloupce, které jsou s jeho obsahem duplicitní.

Sloupec Náhled také skryje sloupce, které se používají pro některé specifické operace, takže přepínání mezi kompaktním a rošířeným zobrazením je jednoduché. Na druhou stranu, když nemůžete najít nějaký sloupec, který jste používali, zkontrolujte, zda máte sloupec Náhled zobrazený. Když jej skryjete, pravděpodobně dostanete sloupec, který hledáte.

Filtrování záznamů

Viz samostatná sekce o filtrování.