Tým řešící úkol

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Projektový tým

Projektový tým eviduje, kdo se na projektu podílí a jakou plní roli. Lidé mohou být členy projektového týmu po celou dobu projektu, nebo jenom po vybraný čas.

Projektový tým a role

Každý v projektovém týmu plní určitou projektovou roli (např. vedoucí projektu). Do projektového týmu není možné přidat člověka bez toho, aby obsadil některou z předem definovaných rolí. Projektové role proto musí být stanoveny předtím, než je možné projektový tým nominovat.

Každá projektová role se váže k určité schopnosti, kterou by měl mít ten, kdo roli zastává. Je možné nominovat do role i člověka, který danou schopnost nemá, ale systém varuje, že požadavky na roli nejsou splněny. V závislosti na metodice může být neplnění požadované kvalifikace nedostatkem; rozhodnutí nominovat takového pracovníka by měla provázet analýza dopadů na projekt a případně následná opatření, aby se dopady kompenzovaly.

Jeden člověk ve více rolích

Je samozřejmě možné, aby jeden člověk obsadil více rolí (např. vedoucí projektu a finanční vedoucí projektu). V takovém případě se v přehledu zobrazí vícekrát u jednotlivých rolí.

Více lidí v jedné roli

Jednu roli může obsadit více lidí, není tedy nutné vytvářet více rolí jenom proto, že je třeba více lidí (např. vývojový pracovník je role, kterou může zastávat více lidí).

Práce s týmem

Pro vytvoření projektového týmu je třeba:

  1. Vytvořit role, které má projekt obsahovat (Dialog role a schopnosti, nebo i v rámci týmu)
  2. Do jednotlivých rolí nominovat lidi – funkce nejprve nabídne role, potom lidí. Je nutné vybrat jednu roli, ale je možné do ní nominovat více lidí.
  3. Pokud už pracovník v týmu není, je správné mu ukončit členství, aby bylo zřejmé, kdy v projektu působil.