Dodavatel produktu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Dodavatel produktu

Smyslem evidence je uchovávat si informace o dodavatelích jednotlivých produktů. Evidence splňuje požadavky hodnocení dodavatelů podle standardů kvality (ISO 9001 a další).

Konkrétně:

  • Který dodavatel co dodává a za jakých podmínek (cena, termíny apod.)
  • Jaké jsou s jeho dodávkami zkušenosti

Evidence je vedena pro konkrétní produkt nebo skupinu produktů a samostatně vždy pro dodavatele. Pokud se podmínky vztahují na celou skupinu produktů, je možné je zařadit k nadřízenému produktu. Je tak možné spravovat jedno hodnocení pro skupinu produktů. U specifických produktů se zobrazuje hodnocení dodavatele k danému produktu i hodnocení u všech nadřízených produktů. Není tedy nutné hodnocení nikde hledat.

Jak se dostat k hodnocení u dodavatele

Hodnocení dodavatele ke všem produktům si můžete zobrazit i na záložce v detailu dodavatele. Je ale potřeba, aby měl zaškrtnut příznak, že je dodavatelem, jinak se záložka nezobrazí.

Jak evidovat kvalifikační kritéria

Pro obecné hodnocení kvalifikace dodavatele např. s ohledem na plnění standardů ISO 26262 aj. pro dodávky v potřebné kvalitě doporučujeme použít hodnocení na nejvyšší úrovni daného typu produktů. Např. pro automobilové součástky doporučujeme:

  • Vytvořit obecný produkt Automobilové díly
  • K obecnému produktu přidat hodnocení dodavatelů
  • Použít uživatelský příznak hodnocení, vytvořit si typ ISO26262-A pro hodnocení dodavatelů s kvalifikací dodávat produkty ve standardu ISO 26262 pro úroveň ASIL A
  • K dodavatelům, kteří potřebnou kvalifikaci splňují si vytvořit záznam hodnocení pro obecný produkt
  • K jednotlivým produktům si doplňovat cenové podklady o konkrétních produktech.

Časté otázky

Od velké servisní organizace nakupujeme podobné služby od různých skupin. Jak si je dokumentovat?

AyMINE umožňuje si do evidence kontaktů vložit i divize nebo organizační jednotky. Pak je možné evidovat hodnocení produktů i na úroveň divizí.

Když nakupujete např. konzultační služby od dvou divizí, je možné si evidovat zkušenosti s každou divizí samostatně.