Prezentace obrázků

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Prezentace obrázků

Efektivní práce s obrázky vyžaduje od DMS specifické funkce

Poznámka: Funkce nemusí pro vás nebo vaši organizaci dostupná. Více o dostupnosti funkcí zde. Funkci nemusíte mít dostupnou i z důvodu nastavení vašich práv.

Pokud máte uložený obrázek (ve formátu png, jpg nebo svg), které chcete zpřístupnit v rámci webového dokumentu nebo jej začlenit do formátovaného dokumentu v AyMINE, můžete použít fukci Veřejné URL. Obrázek je pomocí tohoto URL dostupný z internetu a odkazem je možné obrázek vložit i do dokumentu nebo formátovaného textu v AyMINE.

Jak to funguje

AyMINE stadnardně soubory uchovává v odděleném prostoru, takže nejsou z internetu nikdy dostupné. Není možné na ně dát odkaz ani nemají formát, který by umožnil jejich použití na internetu. Jsou tak bezpečně uloženy, ale nelze je sdílet pomocí odkazu. Např. proto není možné obrázky vložit do jiné stránky – a to ani do stránky napsané v AyMINE.

Aby bylo možné obrázky využít i na internetových stránkách, je možné je publikovat pro prezentaci. Když požádáte o veřejnou URL pro obrázek:

  • Obrázek si zpřístupní na vřejně dostupném místě
  • Pro obrázek se vytoří odkaz, který umožní jej odkazovat z jakékoli internetové stránky, ale který není možné dohledat bez jeho znalosti.
  • Odkaz vám systém nabíne ke zkopírování. Můžete jej použít např. přímo v dokumentu AyMINE.

Co se stane, když obrázek změním

Když v AyMINE smažete dokument s obrázkem, odkaz přestane existovat. Samozřejmě AyMINE neodstraní odkaz z míst, kde jste ho použitli (mohli byste odkaz vyhledat fulltextovým vyhledáváním, ale AyMINE to sám nedělá).

Pokud změníte v dokumentu soubor obrázku za jiný, AyMINE se postará, aby odkaz byl aktualizován. Pozor, ale pokud změníte typ obrázku – např. png obrázek na jpg, odkaz sice bude mít stále stejné jméno, ale jinou příponu, takže bude také nefunkční. Přípona je pro prohlížeč nezbytná, takže s tímto chování nejde nic dělat. Změna souboru za soubor s jiného typu se tak bude chovat reálně stejně, jako když odstraníte dokument a vytvoříte nový.

Měli byste vědět

Proč vkládat obrázky jako vložené soubory?

Do formátovaného dokumentu můžete vložit obrázky přímo (CTRL + V přímo do dokumentu), ale má to některé nevýhody:

  • Pokud je obrázek velký, je automaticky komprimován a jeho kvalita je pak horší. Pokud chcete zobrazit větší obrázky nebo více obrázku v jednom dokumentu, je třeba je použít soubory.
  • Texty s vloženými obrázky není možné automaticky překládat, protože překladače si s obrázky neporadí.

Proč naopak nepoužívat odkazy na obrázky?

Aby vložné obrázky webové prohlížeče zobrazily do dokumentu, potřebují mít k obrázku přístup. Obrázky jsou proto dostupné z internetu. Jejich odkaz není možné dohledat, ale pokud jej někomu sdělíte, jsou dostupné i uživatelům mimo AyMINE.

Proč se obrázkke na stránce neaktualizuje

Když vyměníte v dokumentu soubor s obrázkem, odkaz odkazuje na nový soubor. Přesto se ale stránka, která obrázek využívá, může zobrazovat se starým obrázkem. Není to chybou AyMIE, ale důsledkem toho, jak funguje práce se dokumenty na internetu.

Obrázek je mezi serverem a prohlížečem typicky ukládán (cachován). Pokud tedy změníte obrázek v dokumentu, ale nezměníte na něj odkaz, bude se pravděpodobně lidem, kteří už si stránku s obrázkem zobrazili, zobrazovat původní obrázek. Jak dlouho bude změna trvat, záleží na nastavení jejich počítače i serveru a nelze čas předem stanovit. Pokud chcete publikovaný obrázek změnit, je spolehlivější vložit k objektu nový obrázek jako nový dokument a použít nový odkaz.

Vkládání obrázků do dokumentů je určeno primárně pro publikované informace na veřejné nástěnky, kde je toto chování žádoucí. Pro interní dokumenty není vhodné.
Vkládání obrázků by nikdy nemělo být používáno, pokud jsou na obrázku utajované informace, např. výkresy výrobků!