Řízení posloupnosti úkolů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Řízení posloupnosti úkolů

Vzorové úkoly mohou být vzájemně propojeny návaznostmi, které vyjadřují, v jakém pořadí budou následně probíhat úkoly, které jsou na jejich základě vytvořeny.

Vztahy mezi vzorovými úkoly

Při vytváření úkolů jsou tyto závislosti přeneseny a jsou i mezi vytvořenými úkoly. Po vytvoření úkolů jsou následně naplánovány tak, aby úkoly navazující po jiném úkolu byly časově naplánovány po předcházejících. Aby plánování fungovalo řádně, je nezbytné, aby vzorové úkoly měly zadány nejenom návaznosti, ale také předpokládaný čas trvání aktivity.

Fungování vztahů

Vztahy mezi vzorovými úkoly se do úkolů přenášejí i v případě, že úkoly nejsou vytvářeny najednou.

Řekněme, že v rámci metodiky vytvoříte vztah mezi dvěma vorovými úkoly vzor_předchůdce → vzor_následník.

Definujete tím, že úkol úkol_následník (vytvořený ze vzor_následník) má následovat po úkol_předchůdce (vytvořeném ze _vzor_předchůdce).

Při zadávání úkolů můžete vytořit úkol_předchůdce ale nevytvořit přitom následníka.

Když později vytvoříte _úkol_následník_, při jeho vytváření se vyhledá úkol_předchůdce a mezi oběma úkoly se vytvoří vztah, takže _úkol_následník_ bude vždy plánován až po úkol_předchůdce

Vztahy mezi vzorovými úkoly z různých metodik

Vztahy předchůdce → následování nemusí být jenom mezi vzorovými úkoly z jedné metodiky, ale mohou být i mezi vztahy z různých metodik. Má to smysl pro případ, kdy máte např. obecnou metodiku řízení projektů a k tomu specifické metodiky pro určité typy projektů, které se na obecnou metodiku vážou.

Vytvářené vazby nikdy nejdou mimo oblast nebo projekt

Při vytváření vazeb mezi úkoly vytvořenými ze vzorů se nikdy nevytváří vazba, která by propojovala úkol s úkolem z jiného projektu. Nemusíte mít obavy, že by takto plánování jednoho projektu automaticky ovlivnilo jiný projekt.

Ručně ale je možné provázat úkoly z různých projektů v případě, že jeden projekt je na jiném závislý. Smysl to má zejména mezi projekty sdruženými v programu.

Více o práci s vazbami mezi úkoly.