Výstupní testy a kontroly

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Test

Testy slouží k popisu kontrol, které se musí provést před uvedením produktu do provozu.

Příklady použití testů

  • Kontrola software po integraci
  • Kontrola výrobního celku před spuštěním
  • Přejímací kontrola dokončeného bytu

Všechny uvedené případy mají definovaný postup kontroly, který většinou obsahuje body specifické pro konkrétní produkt a testy jsou odvozeny z výrobku samotného a jeho vlastností, ale i z obecných standardů (např. požadavky na revize elektro). Test u produktu nebo jeho části proto obsahuje popis, co je třeba zkontrolovat s možností odkazovat současně i na předpisy a normy, které jsou v testu zohledněny.

Jak testy používat

Testy jsou především integrální součástí popisu produktu nebo jeho části (např. rozhraní). Jsou ale samostatným popisem a stejný test může být součástí kontroly více produktů. Testy by proto měly být ukládány společně s produkty (ve stejném projektu nebo oblasti).

Test je možné vytvořit i samostatně v projektu a nemusí se vázat na produkt. Tyto testy se nezaměřují na výrobek, ale na správnost samotného projektu – jde tedy o audity. Neměly by směřovat na kontrolu výrobku samotného, ten by se měl vždy kontrolovat testy, které jsou u něj připojeny.

Test není provedení testu

Test sám o sobě je dokumentací, jak testování provést. Není záznamem činnosti testování. Správné naplánování testu vyžaduje, abyste vytvořili zadání pro testování – úkol, který má provést určitý test na určitém konkrétním výrobku (např. vyrobené výrobní lince). Testovací úkol by proto měl mít vždy vazbu na výrobek, který je testován a testy, které byly pro ověření použity.

Test naplánujete tak že v projektu vytvoříte nový úkol na testování – v rámci něho připojíte test nebo testy a výrobek, která je testován. Krom toho doplníte, kdo a kdy bude testování provádět.

Test požadavků v AyMINE

Jak test vytvoříme

V seznamu požadavků v projektu vybereme ty, pro které chceme vytvořit test. Tlačítkem „Vytvořit test pro vybrané“ vyvoříme test s vazbami z požadavků. Obsah testu můžeme předvyplnit dle těchto požadavků tlačítkem „Předvyplnit“. Z testu vygenerujeme úkol realizaci testu tlačítkem „Naplánovat test“.

Přehled testů

V seznamu požadavků si můžeme zobrazit, jakými testy se který požadavek testuje. (Sloupeček „Vazba do“ )

V projektu si můžeme zobrazit seznam všech testů („Testy - zadání“)

Ptáte se

K testu nejde vytvořit protokol

Testem se rozumí dokumentace, jak konkrétní test provést – fakticky zadání testu. Samotný test je prováděn na základě úkolu; ideálně testovacího úkolu.

Z úkolu je automaticky vytvářen protokol o jednotlivých krocích průběhu (na záložkách aktivit). Tlačítkem Nový protokol je možné vytvořit i komplexní protokol a vložit do něj všechny potřebné přílohy v dokumentech.

K testu nejde přidat požadavek

K testu je možné přidat požadavek. Na záložce vztahy je možné vybrat požadavek a ten připojit. Přímo tlačítkem Nový (vztah).

Jaké jsou druhy testů, k čemu slouží a z čeho vycházejí probírá tento článek.