Záznamy spravované projektem

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Záznamy spravované projektem

V rámci řízení projektu jsou spravovány všechny objekty, které vyžadují standardy projektového řízení

Přehled, co spadá pod projektové řízení

Systém podporuje správu informací, které vyžadují PMBOK, ISO 26262, Automotive SPICE ISO 21500 a další projektové standardy.

Cíle projektu

Cíle jsou dokumentovány jako součást logického návrhu projektu. Logický návrh vychází z metodiky ArchiMate.

Některé projekty mají cíle uvedny pouze v plánu projektu, jejich zahrnutí do modelu (ArchiMate, motivační vrstva) umožňuje s nimi dále pracovat a vázat na ně požadavky.