Zařízení uživatele

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Zařízení uživatele

Zařízení uživatele popisuje bezpečné zařízení, ze kterého uživatel systém používá.

Evidence zařízení je důležitou součástí 2-faktorového přihlašování.

Možnosti uživatele

Uživatel si do systému registruje zařízení, která označil za bezpečná. Bezpečné zařízení – v případě mobilu – je možné použít pro ověřování přihlášení k jinému zařízení.

Zařízení, které uživatel označil za bezpečné, nemusí vyžadovat potvrzení přihlášení 2. faktorem. Můžete tak např. z pracovního počítače přistupovat pouze pomocí hesla.

Možnosti administrátora

Administrátor uživatelských účtů vidí, jaká zařízení má který uživatel registrována s jakým prohlížečem nebo aplikací. Administrátor má možnost zrušit uživateli některé nebo všechna bezpečná zařízení.

Administrátor má možnost reagovat na informaci, že účet některého uživatele mohl být kompromitován, zcizeno zařízení nebo jinak ohrožena bezpečnost napadením konkrétního účtu.