Nastavení IMP brány pro emailovou komunikace

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Nastavení IMP brány pro emailovou komunikace

Brána umožňuje přijímat a odesílat emaily přímo v systému

Napojení na emailový účet

Neosobní schránka

Neosobní schránky slouží pro neosobní komunikaci. Jsou to schránky bez jmenné části, typicky objednavka@firma.cz, info@firma.cz, reklamace@firma.cz apod.

Připojení na tyto schránky dělá vždy administrátor. V administračním rozhraní na stránce SYS: Konektory zadá konektor pro přístup ke schránce. Schránku propojí se skupinou uživatelů, kteří mají na starost zpracování těchto zpráv

Osobní schránka

Osobní schránka je soukromou schránkou uživatele. Typicky obsahuje jméno.

Propojení na osobní schránku může provést pracovník sám, nebo ji může zadat administrátor.

Při zadávání není nutné znát přístupové heslo do schránky – administrátor může připojení nastavit a vlastních schránky si následně doplní heslo.

Jaké emaily se do AyMINE stahují

Rozhraní stahuje jedinou složku z emailového účtu. Standardně stahuje INBOX (nově doručenou poštu), ale je možné vybrat jakoukoli jinou složku.

Pro neosobní schránky, které jsou obsluhovány výhradně přes AyMINE, není důvod používat složky v rámci schránky – organizace zpráv probíhá kompletně v AyMINE, mimo vlastní schránky

Naproti tomu pro osobní složky je vhodné vytvořit speciální složky pro emaily předávané ke zpracování do AyMINE. Systém bude synchronizovat tuto složku a uživatel má jistotu, že se do AyMINE nestáhnou jiné zprávy, než které určí tím, že je do složky přesune.

Upozornění: Pokud má být uživatel v AyMINE informován o nových zprávách, je nutné stahovat Došlou poštu.

Může vás zajímat

Co se se zpracovanými emaily děje

Zprávy, které jsou staženy ze schránky do AyMINE, jsou přesunuty do složky zpracovaných zpráv. Typicky je touto složkou koš, ale je možné vybrat libovolnou složku.

Pro osobní schránky je tak možné zprávy načtené do AyMINE "uklidit" v rámci emailové schránky podle potřeby. Doporučujeme ale emaily zbytečně neschovávat; v AyMINE budou typicky uloženy také 2×, další kopie je proto zbytečná.

Z AyMINE jsou zpracované zprávy odstraňovány příkazem, nebo mohou být odstraňovány automaticky.