Uživatel systému

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Uživatel systému

Reprezentace uživatele systému – současného, minulého i budoucího.

Reálně je objekt uživatele popisem systémový účet.

Poznámka: Systémový účet vždy patří k jednomu klientovi systému. Není možné, aby jeden systémový účet byl využíván v rámci více klientských přístupů.

Pokud vaše společnost spolupracuje s pracovníkem, který má vlastní účet (např. volný účet), není možné, aby byl tento účet využíván pro přístup do prostředí společnosti, a je nutné, aby byl uživateli zřízen jeho vlastní účet.

Stavy uživatelů

Uživatelský účet může být několika stavech:

  • Aktivní Uživatel, který má možnost se do systému přihlásit a pracovat
  • Pozvaný Uživateli byla zaslána pozvánka, aby si v systému vytvořil účet, ale ten si jej dosud nevytvořil (nevyužil pozvánku). Pozor, pozvánka platí max. 48h. Pokud byl uživatel pozván před více než 2 dny, zůstává pozvaným, ale bez opakovaného zaslání pozvánky nemůže svůj účet aktivovat.
  • Blokovaný je účet uživatele, pokud jej zablokoval administrátor nebo se uživatel opakovaně neúspěšně přihlašoval. Uživatel nemá možnost si samostatně odblokovat účet a musí požádat administrátora. Odblokování je možné v rámci detailu uživatele, nebo i hromadně v přehledu uživatelů. Blokovaní jsou standardně uživatelé, pokud jejich účty byly založeny bez zaslání pozvánky.

Zablokování uživatele neodstraňuje žádné jeho osobní a soukromé informace ze systému a po odblokování se účet vrátí do stejného stavu, jako před zablokováním

  • Odstraněný Účet uživatele, který ukončil činnost. K účtu není možné se přihlásit.

Odstraněním účtu jsou ze systému odstraněny všechny osobní informace uživatele (např. osobní poznámky u objektů), uživatelské nastavení a další osobní data. Účet ale není anonymizován a nadále je možné identifikovat, které činnosti uživatel vykonal.

Odstraněný účet je možné obnovit, ale není možné obnovit odstraněné osobní informace.

  • Zapomenutý Účet byl anonymizován a byly odstraněny osobní údaje v souladu s GDPR

Nastavení práv uživatele

Systémová práva

AyMINE nepřiřazuje nikdy systémová oprávnění přímo uživateli. Oprávnění se vždy vztahují k roli nebo skupině osob. Uživateli proto nastavujete systémová práva výhradně jeho zařazení do skupiny nebo přidělením role.

Práva vyplývající ze vztahu k objektu

Uživatel může získat práva na základě své role k určitému objektu (např. právo vedoucího porady ukončit poradu). Tato práva nejsou spravována administrací, ale vznikají na základě práce v systému.

Automatická správa a možnost ručního spuštění

Systémová práva se pracovníkovi mohou nastavovat automaticky na základě správy personalisty – Nastavují automaticky po změně smlouvy nebo stavu pracovníka (např. po zrušení jeho poslední pracovní smlouvy).
Více o správě viz dokumentace k pracovníkovi.

Může vás dále zajímat