Objekty vztahující se ke vzorovému úkolu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Objekty vztahující se ke vzorovému úkolu

Vzorový úkol se téměř vždy vztahuje ke konkrétním objektům, které se v rámci daného úkolu zpracovávají nebo vytvářejí.

Upozornění: Pro správné fungování metodiky je třeba vztažné objekty u vzorových úkolů správně nastavit.

Příklady vztahujících se objektů

Vzorový úkol bude mít u sebe označeno, na jaké objekty se vztahuje

  • Vzorový úkol pro provedení testování se vztahuje k testům
  • Vzorový úkol pro vypracování testů se bude vztahovat k testům, ale půjde o úkol typu vytvoření nového objektu (testu)
  • Vzorový úkol pro zahájení změnového řízení se vztahuje k projektu nebo k plánu projektu.
  • Vzorový úkol pro zpracování návrhu řešení se bude vztahovat k požadavkům.
  • Vzorový úkol na pravidelnou roční kontrolu komínů se bude vztahovat k aktivu (budova je typem aktiva)

Proč je nastavení důležité

Informace, k jakému objektu se vzorový úkol vztahuje, ovlivňuje, kdy je možné podle vzoru vytvořit nový úkol. Pokud je např. úkol vztažen k testům, je nabízen jako vzorový úkol u testů a nikde jinde.

Rozlišení úkolů pro zpracování a vytvoření objektů

Systém rozlišuje úkoly, v rámci kterých mají nové objekty vzniknout od úkolů, které mají existující objekty zpracovávat. Rozlišení se provádí nastavením hodnoty Druh úkolu.

  • Pokud je druh úkolu nastaven na hodnotu Vytvořit objekty, úkol je používán pro vytváření nových objektů. Vzor úkolu podle tohoto druhu se nabízí k použití v případě, že uživatel nevybere žádné objekty ze seznamu.
  • Pokud je druhu úkolu jiný (typicky Obecný úkol), vzor má zpracovávat existující objekty. Pro vytvoření nového úkolu se nabízí, pokud uživatel nějaké objekty vybere.

V obou případech platí, že vzor se nabízí v seznamu s danými objekty.

Objekty, které úkol zpracovává

Příklady v úvodu nápovědy popisují různé varianty, na jaké objekty se má vzorový úkol vázat – např. test, aktivum nebo produkt. Správný objekt je ten, který určuje práci. Proto vzorový úkol na testování se vztahuje k testům, které jsou zpracovávány. Podobně úkol na vypracování analýzy se bude vztahovat k požadavkům, které jsou zpracovávány.

V rámci dokončení zadání úkolu může být nutné připojit dalších objektů. V případě testování by test měl být připojen i k produktům, které jsou testovány, nebo dokonce ke konkrétním výrobkům, na kterých jsou testy prováděny.

Více objektů vztahujících se ke vzorovému úkolu

I když to není příliš časté, občas se stejný vzorový úkol používá pro více objektů. Např. testy mohou být prováděny pro produkt nebo pro konkrétní aktivum. Je proto možné vzorový úkol připojit k více objektům, kterých se týká. Vzorový úkol se pak bude nabízet u všech vybraných objektů.

Nevybírejte více než 5 vztažných objektů. Systém více nepodporuje. Pokud není jasné, kterých se může týkat, nevybírejte žádný.

Vzorové úkoly bez vztažných objektů

Vzory, které nemají žádné vztažné objekty, se nenabízejí u žádných konkrétních objektů. Úkoly na základě takových vzorů je možné vytvářet pomocí tlačítka Nový úkol přímo v seznamu úkolů konkrétního projektu nebo oblasti. Mohou také vznikat automaticky na základě události.

Vztažné objekty u automaticky vytvářených úkolů

Pokud úkol vzniká na základě události, je zařazován do projektu nebo do oblasti, která danou metodiku využívá, ale nikdy není připojen ke konkrétním objektům.

Příklad: Automaticky vzniká projektový úkol Proveďte posouzení rizik I když v projektu rizika jsou, úkol je vytvořen bez vazby na tato rizika.