Přístupová práva k nabídkám a cenám

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přístupová práva k nabídkám a cenám

Systém umožňuje detailní členění práv k nabídkám i objednávkám

Upozornění: Nastavení práv může dělat pouze administrátor

Systém podporuje křížové nastavení práv správy objednávek – podle rolí a podle organizačního členění

Nastavení rolí

Práce s objednávkami má tři základní úrovně oprávnění

Právo práce s nabídkami

Právo am@offer dovoluje přistupovat k nabídkám. Bez tohoto práva se uživateli žádné nezobrazí.

Právo musí mít všichni, kdo s nabídkami jakkoli pracují.

Práce s objednávkami

Právo am@order dovoluje pracovat s objednávkami klientů (Jde o objednávky týkající se poskytovaných výrobků a služeb, objednávky na nákup mají vlastní práva).

Upozornění: Pokud má pracovník právo vytvářet nabídky, ale neměl by právo pro objednávky, nebude mít možnost sledovat realizaci. Pro Key Account Managery, kteří typicky sledují celý obchodní proces, jsou potřebná práva k nabídce i objednávkám.

Systém podporuje současné zobrazení nabídek i objednávek zákazníků. Toto zobrazení vyžaduje právo k nabídkám i objednávkám.

Právo vidět ceny

Na právo am@offerMoney se váže právo v rámci nabídek u objednávek vidět ceny a generovat reporty (nabídku, zálohovou fakturu), které cenu obsahují.

Uživatelé, kteří mají práva k nabídce nebo objednávce, ale nemají právo vidět cenu, mají možnost vidět všechny ostatní položky. Mohou tedy

  • Revidovat věcnou správnost nabídky
  • Kompletovat dodávku podle objednávky
  • Spravovat proces realizace vč. generování úkolů souvisejících se zpracováním.

Právo nabídku odeslat

Právo am@offerSend dovoluje odeslat nabídku a změnit ji tak na stav aktivní nabídky.
K právu odeskat nabídku je nezbytné právo s nabídkani pracovat.

Oddělení práva odeslat nabídku od práva ji vytvářet včetně ceny umožňuje nastavit práva tak, že např začánající obchodníci mohou nabídky připravovat, ale odeslat ji může až zkušený obchodník po kontrole.

Právo odeslat nabídku nesouvisí s nastavením, kdo má nabídku na starost – v nabídce může být uveden obchodník, který ji připravuje, i když finální odeslání provede po kontrole jiný pracovník.

Právo k ceníkům

Právo vidět ceny je nezbytné pro práci s ceníky. Bez tohoto práva nemá nikdo možnost si ceníky zobrazit, nebo jakkoli využít. Nemá ani možnost vidět, jaké ceníky byly použity pro nabídku. Právo ale neumožňuje ceníky upravovat.

Právo dát slevu

Speciální právo am@offerMoneyDiscount je potřeba k tomu, aby bylo možné k nabídce vložit slevu. Bez tohoto práva není možné slevu přidělit.

Právo je také nezbytné pro to, aby uživatel mohl nastavovat individuální ceny u jednotlivých položek nabídky.

Právo změnit ceníky

Právo am@priceListEditor dovoluje vytvářet a měnit ceníky. Je také nezbytné pro přiřazení ceníků k zákaznickým skupinám.

Právo přístupu k nabídkám a objednávkám podle oddělení

Nabídky, objednávky i ceníky jsou zařazeny v business oblastech. Pokud máte více obchodních oddělení (např. pro velké a malé zákazníky nebo jinak členěné), rozdělte je do samostatných business oblastí. Pro každou samostatně můžete nastavit, kdo má do dat oblasti přístup pro práci nebo pro čtení.

Právo použít ceník

Právo použít ceník pro zpracování nabídky závisí na právu k oblasti, kde je ceník umístěn. Pokud máte např. speciální VIP ceník pouze pro některé klienty, můžete tento ceník umístit do samostatné oblasti, kam mají přístup pouze obchodníci pro VIP klienty. Ostatní obchodníci nebudou mít právo ceník použít.

Většinou je praktické spravovat přístupy k ceníkům společně s nabídkami ve stejné oblasti. Je ale možné ceníky spravovat i zcela odděleně a tak právo přístupu k nim a jejich využití od nabídek oddělit.