Úrovně kompetencí a kvalifikací

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Úrovně kompetencí a kvalifikací

Posuzování kvalifikace a kompetence se většinou dále člení na podrobnější úrovně dle schopností.

Běžné úrovně způsobilosti

Systém podporuje nejčastěji používané úrovně:

Student

Student je nejzákladnější úroveň. Studenti jsou pracovníci, kteří nejsou způsobilí vykonávat práci související s požadovanou kompetencí v plném rozsahu, ale je cílem, aby toho byli schopni. Studenti jsou zapojeni do úkolů, aby získali praxi nebo prováděli podpůrné operace.

Student:

 • Nikdy nepracuje samostatně
 • Nikdy neprovádí přezkum
 • Nikdy nemá odpovědnost za úkol, pro který je kvalifikaci nebo způsobilost požadována

Junior

Junioři jsou osoby schopné plnit úkoly, byť pod dohledem. Očekává se od nich, že úkol splní samostatně, i když mohou potřebovat radu.
Úkol provedený juniorem by měl vždy přezkoumat revidovat někdo s vyšší úrovní způsobilosti.

Junior:

 • Umí pracovat samostatně
 • Může provádět revizi úkolu zpracovávaného někým jiným, ale pouze pokud úkol plní osoba s vyšší kvalifikací.
 • Měl by mít vždy přiděleného mentora, který mu v případě potřeby poradí
 • Mentor by měl mít na juniora čas.
 • Mentor by měl mít vyšší úroveň stejné nebo úzce související kompetence nebo kvalifikace.

Zkušený

Zkušený pracovník má dostatečné vzdělání, zkušenosti a dovednosti, aby mohl pracovat samostatně a být plně odpovědný za plnění úkolů.

Zkušený pracovník by měl mít vždy odpovídající procesní školení, aby rozuměl:

 • Důležitosti úkolů souvisejících s kompetencí
 • Interním procesům a důsledkům úkolů
 • Jak funguje eskalační postup ve společnosti

Expert

Expert je nejvyšší stupeň kvalifikace a očekává se, že expert má hluboké znalosti v dané oblasti práce. Experti vedou inovace a zlepšení, učí juniory a šíří znalosti.

Expert:

 • Spolupracuje na znalostní bázi s cílem budovat obecné firemní dovednosti.
 • Má čas přemýšlet, jak pracovat co nejlépe.
 • Pravidelně studuje trendy a technologie
 • Spolupracuje jako konzultant na projektech, aby od něj méně kvalifikované osoby získaly znalosti.

Hodí se vědět

Používají se úrovně i pro kvalifikaci nebo jenom kompetence?

Kvalifikace je závislá na certifikátu nebo zkoušce. Ty jsou často pouze jednoúrovňové, a tak se u kvalifikací často formálně nerozlišují (i když mohou a některé zejména komerční kvalifikace úrovně mají)

Přesto se úrovně i v souvislosti s kvalifikací často vyžívá, a to pro interní rozlišení úrovně kompetencí:

 • Osoba s kvalifikací, ale bez zkušeností z reálného projektu má úroveň Junior.
 • Osoba s alespoň jedním úspěšným projektem přechází na úroveň Zkušenosti.
 • Úroveň expert je z podstaty své definice stupněm, který je závislý více na schopnostech, ambicích a postavení daného člověka. Její využívání má stejný smysl u kvalifikací i kompetencí

Můžeme změnit seznam úrovní?

Výchozí úrovně jsou předdefinovány ve výchozí implementaci systému (nejsou klientsky definovaným číselníkem). Lze je změnit úpravou na vyžádání změnit (placená služba).