Vožení podřazené skupiny / role

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vožení podřazené skupiny / role

Skupiny tvoří logickou hierarchii, kdy každá skupina dědí práva od svývh "nadřízených" skupin

V seznamu podřazených rolí přidáváte nové skupiny (role) do uprované skupiny. Každá podřazená skupina získá oprávnění této skupiny i všech skupin, do které patří tato skupina.

Co znamená zdědění

Na příkladu na obrázku je uživatelská role obchodníci vložena do (podřazena) skupiny aktivní uřivatelé a ta je vložena do skupiny sys Everybody . Toto vložení zajistí, že lidé s rolí obchodník (členové této role nebo jakékoli role vložené do této role) mají práva aktivních uživatelů systému. A aktivní uživatelé mají práva, která musí mít každý uživatel (ty jsou zahrnuty v sys Everybody)

Nezapomeňte, že změny mohou snadno vzít uživatelům oprávnění, které pro práci potřebují nebo naopak dát oprávnění, které by mít neměli! Nezapomeňte si úpravy dobře zkotntrolovat. Kdykoli skupinu podřadíte pod jinou, tak můžete někomu oprávnění přidat, ale nikdy ubrat. Uživatelé, kteří jsou v upravované skupině a v každé do ní vložené, získají oprávnění ze skupiny, do které přiváváte.