Pracovník

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Pracovník

Pracovník je zaměstnanec, dohodář, nebo jinak spolupracující člověk.

Evidence pracovníků umožňuje evidovat potřebné a užitečné informace o zaměstnancích, spolupracovnících, jednatelích a jiných lidech, kteří mají s organizací smlouvu. Registrovaný pracovník může, ale nemusí být uživatelem systému, ale pokud jím je, dává evidence výrazně větší možnosti automatizace personální agendy.

Více o rolích podporovaných modulem.

Více o bezpečnosti dat personalistiky.

Jednoduchý návod pro založení nového pracovníka – PDF infografika

Možnosti personalisty

Evidenci zaměstnanců si udržuje personální oddělení, ale je přístupná každému zaměstnanci pro jeho vlastní pře hled

U zaměstnance je možné

 • Evidovat pracovní vztahy, které má a historicky měl
 • Evidovat dovolené a pracovní volna
 • Udržovat přehled vzdělání, kvalifikace a školení
 • Udržovat přehled hodnocení od vedoucího
 • Držet elektronicky všechny dokumenty
 • Udržovat přehled o čerpaných benefitech

Možnosti pracovníka

Pracovník, který je uživatelem systému, má možnost:

 • Vidět přehled své dovolené (čerpání a nároku na dovolenou)
 • Zaslat žádost o dovolenou
 • Nahlížet do složky své dokumentace (v souladu s GDPR právem)
 • Vznášet připomínky, pokud dokumentace není správná
 • Vznášet žádosti na benefity

Pracovník HR

 • Má možnost evidovat vybrané zaměstnance
 • Přidávat nové zaměstnance a zřizovat jim účty v systému
 • Blokovat uživatele
 • Zasahovat do složky dokumentů zaměstnance

Pracovník HR vidí informace pouze o zaměstnancích, které má na starost. Jednoho zaměstnance může mít na starost více pracovníků HR (důležité pro zajištění zastupitelnosti).

Operace personalisty s pracovníkem

Vedoucí HR

Vedoucí má stejná možnosti, jako pracovník HR, kromě toho má možnost určovat, který pracovník HR smí pracovat se složkami kterých pracovníků.
Vedoucí má právo generovat sestavu s přehledem pracovníků pro účely vstupu do mzdového systému.

Vedoucí HR má možnost udělit pověřit personalistu správou pracovníka. Více k tématu viz oddíl Odpovědný personalista.

Časté otázky

Musí být zaměstnanec uživatelem systému?

Zaměstnanec nemusí mít účet a nemusí být uživatelem systému. Nebude samozřejmě možné využívat nástrojů komunikace s ním a dokumentace např. seznámení se s povinnou dokumentací, hodnocením školení apod.

Pokud zaměstnanec je současně uživatelem, umožňuje systém plnou podporu funkcí, které zjednodušují administrativu i dávají zaměstnancům užitečné přehledy.

Je možné rušit a obnovit záznam o pracovníkovi?

Ano, záznam o pracovníkovi je možné zrušit nebo i smazat. Je ale nutné, aby u pracovníka nebyly registrovány žádné aktivní smlouvy.

Systém podporuje stavy:

 • Aktivní pracovník – v tomto stavu je možné vytvářet a měnit záznamy o smlouvách
 • Připravený – záznam je připravován, ale pracovník ještě není aktivní.
 • Všechny smlouvy ukončeny – byl ukončen poslední kontrakt pracovníka
 • V koši – složka je odstraněna v koši, není viditelná ani mezi uzavřenými složkami. Odstranit je možné pouze uzavřenou složku, nebo složku v přípravě (neaktivní). Stav odpovídá vyřazení z archivu

Zcela odstranit je možné složku, která byla předtím smazána do koše. Teprve skutečné odstranění z koše je ekvivalentem skartace.