Seznamy záznamů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Seznamy záznamů

Zatímco na svém stole máte připravené záznamy, které čekají na vás, v systému se uchovává mnoho dalších, které na ploše nemáte, ale je možné si je najít v seznamech. Seznamy jsou dostupné z nabídky pracovní plochy nebo tlačítky Seznam a umožní vám zobrazit historické záznamy, nebo informace a dokumenty, které k vaší práci aktuálně nepatří, ale můžete je potřebovat. I zde platí, že se vám ukazují záznamy, které jsou pro vás relevantní, a kolega může vidět jiný seznam.

Pro všechny záznamy (objekty) AyMINE nabízí možnost zobrazení v seznamu – přehledu všech uložených záznamů. (Samozřejmě vždy pouze těch, které si máte právo zobrazit.)

Seznam záznamů je tabulka s řadou informacemi ve sloupcích – podobně jako jste zvyklí např. z tabulkových editorů. V pravém horním rohu máte tlačítko, které umožňuje přidávat sloupce, které potřebujete pro práci.

Sloupce můžete také skrýt pomocí nabídky v nabídce na každém jednotlivém sloupci

Rozdělené zobrazení seznam-detail

Okno seznamu můžeme rozdělit na levé okno se seznamem a pravé okno s detailem.

 • Lištu, která levé a pravé ono rozděluje, můžete posouvat.
 • Kurzorovými šipkami se můžete v seznamu pohybovat nahoru a dolů.
 • Mezerníkem zobrazíte detail položky.


  Náhledy se zobrazují standradně pro čtení, ale když ho budete chtít upravit, je k na horní liště tlačítko editovat.
  Na rozdíl od detailů v samostatném okně nemusíte ukládat, změny se uloží automaticky.

Editace záznamů v seznamech

Záznamy je možno editovat přímo v tabulkách, pokud je seznam v editačním režimu.

Zapnout editaci

Editace se zapíná / vypíná přepínačem na dolní pracovní liště záznamu.

Stromové záznamy

Mnoho záznamů (objektů) je v AyMINE organizováno ve stromové struktuře. (Např. můžete vidět hlavní úkol, který zahrnuje několik dílčích úkolů.) Stromová struktura je v seznamu záznamů vždy zachována. I když nastavíte třídění podle některého sloupce, podřízené záznamy jsou v seznamu na řádcích bezprostřední za nařízeným záznamem. Toto chování nemůžete změnit.
Pozor: Pokud nemáte načtené všechny záznamy, nemusí být načteny ani všechny podřízené záznamy!

Sloupec umožňující editaci

V některých případech tabulka umožňuje úpravy některých polí. Tato pole se otevírají při klepnutí na ně. Tento přístup k editaci není běžně podporován, protože je v něm snadné udělat chybu, ale v některých případech je k dispozici.

Kompaktní zobrazení na mobilních zařízeních a sloupec Náhled

Seznam záznamů obvykle obsahuje speciální sloupec Náhled pro kompaktní zobrazení optimální pro mobilní zobrazení a malé obrazovky obecně. Kompaktní zobrazení je ale efektivní často i na větších obrazovkách. Sloupec Náhled obsahuje nejdůležitější informace a – když je viditelný – automaticky skryje sloupce, které jsou s jeho obsahem duplicitní.

Sloupec Náhled také skryje sloupce, které se používají pro některé specifické operace, takže přepínání mezi kompaktním a rošířeným zobrazením je jednoduché. Na druhou stranu, když nemůžete najít nějaký sloupec, který jste používali, zkontrolujte, zda máte sloupec Náhled zobrazený. Když jej skryjete, pravděpodobně dostanete sloupec, který hledáte.

Filtrování v seznamu záznamů

Seznam záznamů lze filtrovat dvěma různými způsoby – pomocí tlačítek filtru nebo řádku záhlaví

Tlačítka filtru

U počítače nebo tabletu Nad většinou tabulky záznamů jsou dva řádky tlačítek: tlačítka s operacemi a tlačítka s filtry.

U mobilního telefonu: V závislosti na verzi systému nemusíte mít dva řádky tlačítek, ale jediné tlačítko s ikonou . Pole nabídky pod tlačítkem filtru se chová přesně, jako tlačítka na obrazovce počítače.

Tlačítka v řádku filtru nastaví nebo zruší některý filtr na záznamech. Popis filtru – pokud není zřejmý z názvu tlačítka – je zobrazen v nápovědě při pohybu myší nad tlačítkem.

Řádek nabídky podporuje různé typy filtrů:

 • Jednoduchá podmínka nevyžaduje další informace a jednoduché nastavení nebo zruší omezení některých hodnot. Např. zobrazí pouze záznamy z minulého týdne
 • Podmínka s požadavky Aktivace filtru si od vás vyžádá další hodnoty, např. datum, časový úsek, nebo požadavek na výběr záznamu ze seznamu.

Fulltextové vyhledávání

FUlltextovým vyhledáváním se rozumí hledání slov v celém textu a ve více polích.

Většina seznamů se větším počtem záznamů podporuje fulltextové vyhledávání. Pro fulltextové vyhledávání uvidíte pole pro napsání vašeho požadavku a tlačítka pro použití výběru.

Pro textové vyhledávání plati:

 • Pokud je použito bez operátorů, vždy hledá celá slova
 • Pro ty, které jsou požadovány, nebo - pro odmítnuté můžete použít operátory jako + .
  Výsledky z fulltextu jsou řazeny podle relevance
 • Standardně prohledává většinu polí s psaným textem, typicky název, stručný popis i text v poli pro obsah. Nikdy nehledá v dokumentech nebo v polích, do kterých se nepíše text. Nehledá např. podle názvu stavu nebo jména osoby, která za záznam odpovídá.

Filtry na řádku záhlaví tabulky

Poznámka: Řádek záhlaví je řádek nad záznamy s názvem polí.

Většina sloupců umožňuje filtrování záznamů pomocí příkazu Filtr v nabídce, která se otevře po klepnutí (na mobilním telefonu) nebo přejde přes nabídku (na počítači). Když aktivujete filtr, AyMINE požádá o řetězec k vyhledávání. Např. když napíšete pav, najde všechny záznamy, kde je v řetězci pav (Pavel i spavý).

Můžete použít i negaci pomocí !. Když napíšete !pav, systém vrátí všechny záznamy, kde pav není použito.

Filtry je možné kombinovat. Filtrování v záhlaví funguje v kombinaci s filtry nastavenými tlačítky. I filtry na řádku záhlaví lze použít v kombinaci. Jednoduše přidejte tolik filtrů, kolik potřebujete. Ty, které chcete zrušit zrušíte stejně, jako jste je zadali – nabídknou na poli lišty.

Upozornění: Filtry na sloupcích jsou aktivní, i když sloupec s filtrem skryjete. Na to si dávejte pozor. Na druhé straně se filtry na sloupcích neukládají po zavření seznamu záznamů, takže se při otevření seznamu nemusíte obávat zapomenutých a neviditelných filtrů.

Omezení počtu řádků

Seznam zobrazí maximálně 500 záznamů na počítači, max 100 záznamů na mobilním zařízení. Pokud by mělo být zobrazeno více záznamů, dole na liště uvidíte upozornění, že nejsou načteny všechny záznamy. Upravte podmínky, jaké záznamy chcete vidět, abyste dostali skupinu, kterou potřebujete pro práci. (Viz filtrování.)