Vstupní požadavky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vstupní požadavky

Přehled vstupních požadavků na systém zobrazuje přehled požadavků, které jsou vstupem pro projekt, tj. nejsou odvozené. Nemusí jít nutně jenom o uživatelské požadavky. Pokud zadavatel má konkrétní požadavky např. na mechanickou část systému, mohou být požadavky zadávány rovnou jako požadavky na mechaniku. (Pozor, jestli to dovoluje vaše metodika.)

Jak se poznají vstupní požadavky

U požadavku nikde nevyplňujete, jestli je vstupní nebo odvozený. Požadavek je vstupní, pokud do něj nevede vazba stopa / trace z jiného požadavku. Když tedy zadáte požadavek, je automaticky vstupní. V rámci analýzy doporučujeme vytvářet odvozené požadavky přímo tlačítkem Nový odvozený požadavek. Pomocí tohoto tlačítka rovnou vytvoříte odvozený požadavek (tedy s vazbou z požadavku výchozího).

Chcete se dozvědět více?

Kompletnější popis o požadavcích se můžete dočíst, když si otevřete nápovědu v seznamu požadavků. Klikněte na seznam a v okně, které se otevře, si pusťte nápovědu.