Modul Sabre

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Modul Sabre

Technický modul Sabre vytváří propojení AyMINE na stejnojmenný server Sabre Sabre.io.

Základní cíle modulu

 • Umožňuje synchronizace uživatelských kalendářů do mobilních zařízení (iOS, Android) nebo aplikací (MS Outlook, Thunderbird, emClient aj.)
 • Zajišťuje synchronizaci kontaktů
 • Zajišťuje synchronizaci úkolů

Modul staví na modulech

 • Modul správy úkolů a informací

O Sabre a AyMINE – licenční podmínky

Sabre je open-source server pro sdílení kalendářů, kontaktů a úkolů přes standardizované rozhraní. Informace o něm jsou na jeho webových stránkách. Licenční podmínky pro jeho využívání jsou uvedeny zde.

Konektor mezi AyMINE a Sabre server je součástí AyMINE. PDQM, poskytovatel AyMINE Sabre server nedistribuuje ani jeho zdrojový kód neposkytuje.

Návod k použití

Aktivace

 1. Otevřte si Uživatelské nastavení > Volby systému
 2. V sekci Volby pro mobilní zařízení klikněte na tlačítko Aktivovat přenos
 3. Ve vyskočivším dialogovém okně klikněte na tlačitko Ano
 4. Po potvrzení se vám zobrazí upozornění, že synchronizace byla aktivována. Jeho součástí budou následující údaje:
 • Uživatelské jméno a heslo, obojí bude třeba při každé synchronizaci. Proto doporučujeme tyto údaje (zvláště pak heslo) dobře uschovat.
 • Adresa základního kalendář, jenž bude uchovávat všechny události a úkoly, pro jejichž oblast nebude nastavena synchronizace samostatná.
 • Adresa sabreserveru dané instance AyMINE.

Synchronizace do externích zařízení

Synchronizace funguje pro všechny aplikace umožňující CalDAV synchrnoizaci. V této dokumentaci však uvádíme podrobný postup pouze pro dvě z nich. DAVx5 a Mozillu Thunderbird u ostatních však předpokládáme analogické postupy.

Synchronizace pomocí DAVx5

 1. Na základní obrazovce aplikace klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu
 2. Přesunete se na obrazovku Přidat účet. V přehledu metod přihlášení vyberte Přihlášení s URL a uživatelským jménem.
 3. Zadejte adresu sabreserveru dané instance AyMINE a uživatelské jméno a heslo, které jste po aktivaci synchronizace získali.
 4. Přesunete se na stránku Vytvořit účet, zde pouze zadejte jméno svého účtu.
 5. Přesunete se na stránku svého nového účtu. Po rozkliknutí karty CALDAV uvidíte přehled kalendářů k synchronizaci. Vyberte ty, o jejichž synchronizaci stojíte, zakliknutím checkboxu vlevo od názvu kalendáře.
 6. Události byste nyní měli najít ve svém kalendáři.
 7. Přehled úkolů byste nyní měli najít v úkolníčkových aplikacích, například aplikaci OpenTasks

Synchronizace pomocí Mozilla Thunderbird

 1. Otevřte si sekci kalendáře
 2. U přehledu kalendářů klikněte na tlačítko +
 3. Vyskočí na vás okno s dotazem, kde chcetre nový kalendář vytvořit. Vyberte možnost V síti.
 4. Do vyskočivšího okna zadejte adresu konkrétního kalendáře, který chcete synchronizovat a své synchronizační uživatelské jméno.
 5. Do dalšího vyskočivšího okna zadejte své synchronizační heslo.
 6. Kalendář se nyní synchronizuje. Zbývá jen podle libosti upravit názvu a barvu, pod nimiž se prezentuje.

Nastavení synchronizace

Následující kroky popisují, jak vybrat, že se některé oblastí mají synchronizovat samostatně, nebo naopak vůbec.

 1. Otevřte si Mé nastavení > Volby systému
 2. V sekci Volby pro mobilní zařízení klikněte na tlačítko Synchronizace (zobrazuje se pouze pokud už synchronizace je zapnutá)
 3. Vyskočí na vás přehled vašich oblastí. U každé je možné vybrat jednu z následujících možností:
 • Nesynchronizovat: události a úkoly z této oblasti nebudou přístupné na externích zařízeních.
 • Synchronizovat společně: události a úkoly z této oblasti budou obsaženy v základním kalendáři AyMINE Calendar spolu s událostmi a úkoly z jiných společně synchronizovaných oblastí.
 • Synchronizovat samostatně: události a úkoly z této oblasti budou synchronizovány do vlastního kalendáře. Při zvolení této možnosti se u úkolů objeví adresa jejich kalendáře potřebná k jeho synchronizaci například do Thunderbirdu.
 1. Poznámka: Pro rychlé zobrazení změn v DAVx5 doporučujeme otevřit si v aplikaci stránku vašeho účtu, kartu CALDAV, rozkliknout si vpravo nahoře menu a vybrat Znovu načíst seznam kalendářů

Řešení chyb

Narazíte-li při používání CalDAV synchrnoizace na chybu, postupujte následovně:

 1. Spočívá-li váš problém v tom, že se v úkolníčku případně kalendáři nezobrazují nově přidané úkoly, doporučujeme nejprve několik hodin počkat, možná jde totiž pouze o dlouhé synchronizační intervaly těchto aplikací.
 2. Pokud se problémy vyskytly při samotné aktivaci CalDAV synchronizace, ujistěte se, že jste postupovali podle výše uvedených instrukcí.
 3. Otevřte si Mé nastavení > Volby systému > Synchronizace a ujistěte se, že si jednotlivé oblasti synchronizujete opravdu tak, jak chcete.
 4. Pokud se vám nepodaří problémy vyřešit, ozvěte se na podpoře. Týkají-li se vaše problémy synchronizace do DAVx5, doporučujeme k prosbě o pomoc přiložit i zip archiv s detaily o dění v této aplikaci (Nastavení > Zobrazit ladící informace > Nasdílet archiv).