Bloky na webové stránce

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Bloky na webové stránce

Každá webová stránka může být poskládána z jiného seznamu bloků. Přehled bloků použitých na stránce je na záložce bloky

Stránka skládaná pomocí šablony je skládána tak, že šablona tvoří strukturu stránky a do struktury jsou vkládány bloky.

V tomto seznamu definujete, jaké bloky se mají při skládání stránky použít. Je třeba, aby stránka měl všechny definovány všechny bloky, které jsou potřeba.

Práce s bloky na stránce

Bloky se na stránku vkládají tlačítkem Přidat. Je možné přidat více bloků najednou.

V zobrazení bloků je možné blok odebrat. Odebrat jde pouze jeden blok, nelze odebrat více najednou.

Alternativní název bloku pro konkrétní šablonu

Blok by měl obsahovat jméno, se kterým bude na stránce použit. Typicky jde o jména menu, footer apod. Ve výjimečných případech může být potřeba blok přejmenovat, protože má název do šablony jiný, než používá šablona. V tom případě je možné kliknout na detail bloku a vložit jiné jméno.

Upozornění:

  • Změna "Název pro šablonu" by mělo být potřeba pouze v případě, že se blok vkládá nestandardně, nebo je z nějakého důvodu na stránce více bloků stejného jména.
  • I v případě alternativního názvu pro šablonu je možné vybírat pouze z hodnot v uživatelském seznamu. Pokud pro šablonu potřbujete nové jméno. Rozšiřte si uživatelský čísleník portal-UserType.

Doporučení, jak pracovat s bloky stránek

Bloky, které mají všechny stránky v rámci sekce webu (např. patičku) vložte k sekci webu. Nebudete pak muset vkládat patičku na každou stránku.

Nezapomeňte, že blok body je přímo obsahem stránky. Nejde o blok, který se na stránku vkládá, ale je přímo obsahem objektu.

Pravděpodobně na většinu stránek nebudete muset vkládat žádné bloky:

  • Standardní bloky definuje sekce (horní menu, levé menu, patičku)
  • Tělo stránky se vytvoří z obsahu napsaného přímo v těle objektu webové stránky

Co když na stránku vložím blok, který šablona nepouživá

Struktura a obsah stránky je stanoven šablonu. Při vytváření stránky se do šablony dosazují bloky, které jsou pro stránku vybrané. Pokud je u stránky blok, který šablona nepoužívá, nebere se na něj zřetel a nepoužije se.

Co když u stránky blok chybí?

Blok, který u stránky není přiřazen, je z šablony vypuštěn. Šablony je možné definovat obecněji tak, že obsahují různé typy bloků a stránka je sestavena z těch, které byly stránce přiřazeny.

Obecně chybějící blok není chybou a systém počítá s tím, že uživatel do stránky vložil ty bloky, které chtěl. Je ale samozřejmě nutné stránku ověřit, protože šablona může předpokládat, že některé bloky jsou použity vždy a pokud nejsou, nevypadá pěkně.