Varianta rozhodování

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Varianta rozhodování

Varianty rozhodování slouží k výběru nejlepšího možného řešení nebo pro hlasování.

Rozhodování, které není přímým rozhodnutím jednoho člověka (typicky nařízení) by mělo mít alespoň 1 variantu, o které se hlasuje nebo více variant, ze kterých se vybírá.

Popis varianty

Základem popisu je název, který je často postačující. Zejména pokud je všem zřejmé, co je předmětem rozhodování a hlasování.
Návrh na rozhodnutí slouží ke kompletnímu popisu, o čem se rozhoduje (např. nové znění smlouvy). Je důležitou součástí popisu zejména při rozhodování, kterému nepředchází diskuze, ale i pro dokumentaci.
Důvod vysvětluje:

  • Proč byla varianta zařazena do hlasování (např. nejvýhodnější cena)
  • Důvody, proč variantu volit
  • Důvody, proč variantu nevolit

Zejména důvody jsou důležité pro formální rozhodování, kterému předchází analýza. Jsou výsledkem analýzy variant a podkladem pro hlasování.

Účastníci hlasování (pokud je hlasování součástí rozhodování) by měli v důvodech pro rozhodnutí nalézt všechny podklady, které jsou pro rozhodování a hlasování potřeba. Díky jejich umístění do popisu variant(y) se stávají i součástí dokumentace rozhodování.