Ikony v AyMINE

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Ikony v AyMINE

Ikony v systému jsou důležitým jazykem, který vám poskytuje rychlý přehled v celé aplikaci

Ikona je obrázek, který patří ke každému objektu i funkci. Ikony jsou na tlačítkách i v záhlaví oken a jsou vizuálním jazykem celého systému, který vám usnadní rychlé čtení. Rychle podle nich poznáte, kde jste a co bude operace dělat.

Stránka popisuje nejčastěji používané ikony v systému. Ty úplně nejběžnější u sebe nemají popis, tak je dobré o nich trochu vědět.

Systém pomocí ikon pomáhá v orientaci. Proto jsou ikony v systému používány konzistentně, aby vám pomáhaly. Ikony jsou často ve dvojici na jednom obrázku stejně, jako podstatné jméno a sloveso ve větě. Např. ikona je spojením úkolu – nový a značí, že funkcí vytvoříte nový úkol. Obecně platí, že ikony sloves jsou v kroužcích v pravé dolní části obrázku, zatímco objekt je v levé horní.

Ikony častých objektů

Poznámka: Pokud se vám ikony u některých objektů nezobrazují, jedná se o objekty modulu, který nemáte k dispozici.

Nejčastěji používané ikony jsou:

Upozornění. O něm už jsme psali výše.

Soubory. K mnoha objektům je možné přikládat soubory a tak je uchovávat pro sebe i sdílet s ostatními. U objektů, kde to je možné, se nabízí záložka se soubory s touto ikonou.

Oblast systému. Systém člení veškerý obsah na oblasti a pro každou se samostatně řídí, kdo s ní pracuje. Je proto pravděpodobné, že uvidíte pouze některé oblasti a jiné, než vaši kolegové.

Uživatel systému. To jste vy a každý další, kdo se systémem pracuje. Někdy můžete narazit na uživatele pojmenovaného anonym. To je uživatel, jehož jméno se vám z nějakého důvodu nesmí ukázat, např. kvůli GDPR ochraně.

Vedoucí / manažer. Systém umožňuje definovat týmy a jejich vedoucí. Vedoucí pak má různá práva pro správu týmu.

Role. Každý uživatel může mít nastaveny role, které dále upravují, jaká má práva.

Úkol. Kus práce, která se těší, že s ní něco uděláte.

Vzor úkolu. Ze vzorů úkolů se tvoří konkrétní úkoly. Díky vzorům není třeba psát vždy znova, co je potřeba udělat.

Prázdno Když není co zobrazit, ať už v přihrádce na pracovním stole, nebo v seznamu. Ukáže se vám tento symbol.

Ikony prvků rozhraní

Pracovní plocha Plocha je

  • buď váš hlavní pracovní stůl, nebo
  • plocha pro oblast systému nebo objekt, který obsahuje hodně součástí

Pozor: Možnost není dostupná na mobilních zařízeních a na počítačích vyžaduje, abyste povolili popup okna. Jinak vám otevření prohlížeč zablokuje. Takže až na ikonu klinete, povolte okna a je to.

Detail objektu pro úpravy (pokud objekt můžete upravovat)

Pohled na správu Přístup k nastavení (např. oblasti), který se nepoužívá pro běžnou denní práci, ale kde se upravuje, jak se systém chová a hlavně, kdo má k čemu přístup.

Ikony běžných operací

Vytvořit Vytvořit nový objekt. Příkladem je vytvoření nového úkolu, nebo vytvoření skupiny uživatelů.

Přidat Přiřadit objekt. Přiřazením se rozumí, že existující objekt logicky spojíte s novým. Příkladem je zařazení úkolu do jednání porady, nebo zařazení uživatele do skupiny.

Odpojit objekt od jiného. Tlačítko s touto ikonou nemaže objekty, ale vztahy mezi nimi. Příkladem je vyřazení uživatele ze skupiny. Uživatel je i nadále uživatelem a kromě toho, že již není ve skupině, se nic nemění.

Vyhodit do koše Vyhození objektu do koše; současně se ikona používá v seznamech objektů pro objekty v koši (když si zobrazíte odstraněné soubory).

Odstranit Odstranění bez vkládání do koše. Co takto odstraníte, už nikdo nevrátí.