Bezpečné zařízení

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Bezpečné zařízení

AyMINE vám umožňuje označit si zařízení (typicky mobilní telefon nebo prohlížeč počítači), na kterém pracujete, jako bezpečný. Na bezpečném počítači můžete pracovat pohodlněji a některé funkce jsou dostupné pouze na bezpečném zařízení.

Bezpečné zařízení si můžete nastavit pomocí přihlášení v aplikaci. V hlavní nabídce na pracovním vpravo pod svým jménem máte příkaz přihlásit. Když se přihlásíte, program si ověří, zda počítač považujete za bezpečný, nebo ne. Pokud potvrdíte, že bezpečný je, systém si uloží váš přihlašovací kód. Kód je platný, dokud se neodhlásíte. Pokud tedy zavřete prohlížeč bez odhlášení, můžete jej příště otevřít bez opakovaného přihlašování.

Co umožňuje bezpečné zařízení

Na bezpečném zařízení je možné:

  • Uložit si přihlášení bezpečnějším způsobem, než v prohlížeči
  • Uložit si hesla pro odemčení zašifrovaného obsahu
  • Uložit si data pro přístup k datům offline (vyžaduje aplikaci)

Jak si počítač označit jako bezpečný

V nabídce hlavního okna si pod položkou vpravo najděte Přihlásit. Následně potvrďte, že počítači důvěřujete

Jak zrušit označení

Pokud počítač označíte za bezpečný, v okně uživatelského nastavení se budete mít tlačítko Přestat důvěřovat, kterým nastavení zrušíte. Na stejném místě můžete zrušit i nastavení, že počítač není důvěryhodný.

Měli byste vědět

Systém vás stejně občas odhlásí

Systém může zrušit z několika důvodů vaše přihlášení. Nejčastější důvody jsou:

  • Systém byl aktualizován a bylo nutné zrušit uložená přihlášení (systém vás odhlásí, když stahuje aktualizace)
  • Váš prohlížeč vyčistil uložené údaje a s tím odstranil i data, která jsou nezbytná pro ověření, kde jste.

Nastavení se týká prohlížeče

Data aplikací v prohlížeči jsou zcela izolovaná od jiných dat v zařízení. To má mnoho výhod, ale také důsledky. Jedním z nich je, že jakékoli vaše nastavení provedené v jednom prohlížeči, se nikdy neprojeví v jiném prohlížeči. Takže pokud si např. ve FireFox nastavíte, že jde o bezpečné zařízení, nemá to vliv na nastavení např. v MS Edge.

Systém neukládá hesla

Ani když počítač označíte za důvěryhodný, neukládá hesla. Ukládá informace, které umožňují vaše přihlášení z daného zařízení díky jeho registraci. Heslo, ani zašifrované, v systému nikdy není.