Produkty, aktiva, nákup a prodej

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Produkty, aktiva, nákup a prodej

Modul obsahuje záznamy a služby související s evidencí a správou majetku, dodavatelů a produktů.
Technická dokumentace k modulu (v angličtině) je zde.

Základní cíle modulu

Produktový katalog

Správa majetku

  • Evidence vlastněných, vyráběných a pořizovaných aktiv
  • Evidence dokumentace související s aktivy
  • Aktivní správa aktiv – řešení problémů (helpdesk), zapůjčování

Analýza

Interní (je součástí modulu) nadstavbou je podpora analytické dokumentace

  • Tvorba analytické dokumentace pro produkty
  • Sledovatelenost (Traceability) požadavků od uživatelských do analytické dokumentace a k produktům (Rošířzení podory z modulu Správy informací)

Podpora obchodu

Modul obsahouje kompletní podporue pro prodej produktů v evidenci:

Modul staví na modulech