Formátované texty v aplikaci

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Formátované texty v aplikaci

Aplikace podporuje dva styly formátování dokumentu a v některých případech dává na výběr, vo zvolit.

V aplikaci je možné u mnoha záznamů ukládat formátované texty. Práce s nimi je pohodlnější a většinou i bezpečnější, než ukládání informací do vložených souborů,

V kostce: Markdown nebo HTML?

Pokud nepotřebujete styly a barvy písma, je Markdown vhodnější. Pokud se ale bez barviček neobejdete, nezbude, než zvolit HTML.

Je na výběr

Aplikace většinou na výběr nedává - jednoduše proto, že různé formáty by vytvořily zmatek, který by převážil nad výhodami. Standardně je všude používán Markdown, i když s řadou rozšíření.

Aktuálně je HTML formát používán standardně pouze pro emaily. Důvodem pro to je, že HTML je v emailu standard a formátovat příchozí email do odpovědi prvky HTML vyžaduje.

Volitelně je možné HTML využít i pro psaní informací. Další objekty s HTML mohou definovat moduly.

Formáty textů

Texty je možné ukládat ve formátu Markdown nebo HTML. Standardně je používán formát Markdown, protože má mnoho výhod.

Markdown a jeho vlastnosti

Markdown je standardní formát, jeho struktura je jednodušší a neobsahuje tzv. párové značky. Díky tomu nehrozí, že se rozpadne jeho struktura, jak se to snadno stane u HTML, když do něj zabloudí např. nějaké <div> navíc. I když se to nezdá, tak např. pro automatické překlady jde o výhodu zcela zásadní

Není všechno čisté

Markdown ve své čisté podobě bohužel neumožňuje např. vložení obrázků nebo tabulky. Aplikace proto využívá rozšířenou syntaxi, která tyto reálně nezbytné možnosti doplňuje.

HTML a proč má někdy návrh

Pokud potřebujete detailnější formátování nebo uložit vstup z internetu, bude "tzv. ruční formátování" vhodnější.

Ručně formátovaný text je uložen ve formátu HTML, používá jiný editor, který dává další možnosti:

  • Zarovnávat text
  • Lépe pracovat s tabulkami a bloky
  • Používat barvy písem
  • Používat fonty

Rizika a nevýhody HTML

HTML má nevýhody, kvůli kterým standardně není používán. Je dobré na ně pamatovat:

Barvy písma

Barvy písma jsou fajn, ale jenom do té doby, dokud si text zobrazují všichni za stejných podmínek. Nezapomeňte ale, že polovina lidí používá světlé pozadí a polovina tmavé. Když nějakému textu dáte červenou nebo jasně modrou barvu, tak je v pořádku. Ale když vnutíte např. černou nebo naopak světle šedou resp. jakoukoli barvu na okraji jasných a tmavých, polovina čtenářů s tím bude mít problém.

Poznámka: Důvod nepoužívání barev je zcela zásadní pro jejich nepoužívání např. v požadavcích. Hrozí velké riziko, že si řešitel nemusí části textu všimnout. Proto aplikace používání barev v požadavcích nepodporuje.

Styl písma (font)

Styly písma (fonty) pomáhají zvýraznit některé pasáže, ale stejně jako u barev platí, že co vidíte vy, nemusí vidět čtenář. Např. maily fonty nepoužívají, resp. většina prohlížečů je standardně nepoužívá. Styly v emailu by se proto neměly používat vůbec.

Styly se nepřenesou ani do generovaných PDF dokumentů; generátor má vlastní sady písem. Proto zvýraznění, které máte na obrazovce, bude v dokumentu vypadat jinak.

Styly nemusí mít ani čtenář, který informaci dostane - jeho prohlížeč písma nemusí stahovat; např. na mobilních telefonech je to časté.