O kritériích kvality u produktů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

O kritériích kvality u produktů

Kritéria kvality

K čemu jsou kritéria kvality

Význam a smysl kvalitativních parametrů

Kvalitativní parametry jsou klíčové pro výběr vhodného zařízení pro výrobu, nebo prostor pro uložení tak, aby prostory splňovaly podmínky, které předmět vyžaduje:

Příklady kvalitativních kritérií uvádí další oddíly.

Kvalitativní vlastnosti přístrojů, nástrojů a strojů

 • Přesnost měření
 • Výrobní přesnost
 • Rychlost práce – např. rychlost měření produktivita za minutu apod.

Kvalitativní kritéria na prostory

Kvalitativní kritéria prostor jsou jednak vlastnosti prostor samotných, jednak požadavky ze strany produktů a konkrétních předmětů

 • Požadavek, aby výrobek by uchováván v chladu – např. 0 – 5°C (typicky potraviny, ale např. i zkušební vzorky v medicíně)
 • Požadavek na umístění v interiéru (stavební materiály, které nesmí být na vlhku)
 • Požadavek na maximální vlhkost (elektronika)

Používání parametrů

Parametry systém umožňuje evidovat

 • U všech prostor (sklady, místnosti, skříně apod.) umožňuje definovat, jaké podmínky jsou v nich zajištěny.
 • U produktů (výrobky, vzorky, díly, součásti) se definují podmínky, které musí být zajištěny při jejich skladování
 • U konkrétních předmětů (např. konkrétní vzorek) je možné podmínky definovat také. Zde má popis smysl, pokud jde o jedinečný předmět, ke kterému není popis formou produktu, nebo by nedával smysl.

Praktické využití

Kromě dokumentace jsou parametry používány pro vyhledání vhodného úložiště pro nový výrobek a kontrolu, zda jsou výroby uchovávány v souladu s pravidly.

Příklady použití:

 • Plánování zásilky umožní kontrolovat, jaké jsou souhrnné podmínky všech společně zasílaných výrobků. Expedice tak může např. zjistit nutnost zajistit klimatizovanou dopravu, protože v zásilce je výrobek, který specifické podmínky vyžaduje.
 • Zařazení nových produktů do skladu umožňuje kontrolu, zda nebudou výrobky skladovány v rozporu se svými podmínkami

Specifické použití atributů

 • Atributy umožňují i evidenci třídy kvality produktu. Např. u konkrétního produktu je možné uložit příznak, že je určen pro provoz ve vysokých teplotách. V rámci výrobku je pak možné kontrolovat, zda všechny jeho součásti splňují toto kritérium.

Sledování doby platnosti

Ke každému kritériu u výrobku i prostoru je možné evidovat datum, do kdy je hodnota platná. Do data platnosti by mělo proběhnout přeměření resp. kontrola, zda jsou kvalitativní podmínky stále splněny. Pro všechna zařízení, přístroje i prostory je možné si zobrazit, jaké podmínky jsou u nich nastaveny spolu s termínem požadované kontroly.

Možnost vlastních kritérií

Systém definuje základní skupiny kritérií, ale současně umožňuje definovat si vlastní kritéria. Pomocí uživatelského číselníku může administrátor doplnit názvy dalších sledovaných kritérií.