Klientské nastavení modulu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Klientské nastavení modulu

Otevření stránky v samostatném okně

Nastavení modulu umožňuje volby

Indexovat soubory

Volba nastavuje používání Elastic search pro modul.

Volba je doplňkovou službou systému.

Nezapínejte volbu, pokud na serveru není Elastic search instalován. Systém by generoval mnoho chyb.

Používat vazby mezi objekty

Volba zapíná / vypíná využívání vazeb (používání systémové relace mezi objekty). Vypnutá volba omezuje fungování řady služeb, ale zjednodušuje používání systému. Vazby jsou nadále v systému interně používány, ale uživatelům není zobrazována záložka vazeb mezi objekty.

Nevypínejte volbu, pokud je pomocí systému spravována analytická dokumentace. Pro ostatní funkcionality pravděpodobně není volba nezbytná (dokumentace modulů může tuto informaci změnit!)

Vypnutí volby zjednodušuje ovládání systému za cenu omezení funkčnosti.

Uchovávat u souborů objekty

Pokud je volba vypnutá, u objektů není k dispozici záložka pro přidávání souborů. S vypnutou volbou je možné používat uložené soubory pouze tam, kde jsou soubory vkládány na pojmenovaná pole objektů, ale není možné je vkládat volně.

Vypnutí volby zjednodušuje ovládání systému za cenu omezení funkčnosti. Právo ukládat soubory (DMS) může být doplňkovou službou systému.

Používat profilové fotky

Volba dovoluje uživatelům nahrávat vlastní fotku k svému profilu. Pokud je fotka povolena, je využívána pro zobrazování fotografií v některých pohledech.

Pozor, povolení ukládání fotek vyžaduje, aby uživatelé obecně souhlasili s jejich zobrazováním kolegům (GDPR). Klient by měl být poučen, že tuto informaci by měl dát do vlastního souhlasu se zpracováním osobních údajů. Sdílení fotografie s jinými uživateli obecně je možné zařadit i pod oprávněný zájem společnosti (identifikace osob na pracovišti).

Zjednodušený režim

Zjednodušený režim umožňuje jednotlivým modulům skrývat některé funkcionality a umožnit jednodušší ovládání a omezenou funkčnost. Může být využit i pro omezení funkcionality modulů např. po ukončení bezplatného období aniž by přitom hrozilo omezení dat.

Vliv nastavení na chování systému je v režii modulů, které nastavení využívá; funkcionalita systémového modulu tím není ovlivněna.

Pozor: Zapnutí (nikoli vypnutí!) volby zjednodušuje ovládání systému za cenu omezení funkčnosti.