Přijatá objednávka na zboží nebo služby

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přijatá objednávka na zboží nebo služby

Objednávka je potvrzeným zadáním dovnitř do firmy, na základě kterého jsou služby dodávány

Objednávka typicky vzniká z nabídky. Systém umožňuje nabídky buď převést na objednávku – pak se nabídka už dále neschovává, nebo z nabídky vytvořit novou objednávku – pak v systému zůstává nabídka i objednávka. Firma může zvolit kteroukoli metodu.

V rámci objednávky je možné u každé jednotlivé položky evidovat, zda je dodána a v jakém rozsahu. K objednávce je možné vystavit fakturu na celou část, nebo jenom její část. Vždy se k faktuře vztahují jednotlivé položky objednávky. Pokud je třeba z některé položky fakturovat pouze část, je třeba ji rozdělit na dvě položky.

Objednávku je možné v průběhu realizace plnit – např. na základě změny od zákazníka. Je možné položky vyřazovat i přidávat nové.

Generování objednávky a faktury

Ze systému je možné vygenerovat objednávku ve formátu PDF (Příkaz uložit do). Z dokončené objednávky je možné tisknout / exportovat fakturu.

Nejpohodlnějším řešením, které je možné snadno udělat přímo z mobilu, je ukončení objednávky / zakázky, vygenerování faktury a její odeslání emailem zákazníkovi. Můžete tak např. odeslat fakturu okamžitě po předání i v terénu.

Faktura je současně uložena u objednávky jako pdf doklad. Současně může vzniknout úkol pro zaúčtování vzniklé faktury.

Poznámka: Pokud chcete generovat zálohové faktury, podívejte se k nabídce.

Proces od objednávky k faktuře