Konfigurační balík

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Konfigurační balík

Konfigurační balík je archivem sady objektů, které spolu tvoří ucelenou sadu dat a dalších objektů popisujících stav projektu nebo jiné činnosti.

Konfigurační balík se používá se pro uchování stavu běžné agendy nebo projektu k určitému okamžiku, typicky ke konci roku či konci projektové etapy. Používání konfiguračních balíků vyžaduje většina moderních metodik projektového řízení i řízení kvality a bezpečnosti ve vývoji a výrobě. Projektové metodiky jim říkají Configuration bundle.

Konfigurační balík má specifické užití pro archivaci obsahu. Pro běžné seskupování objektů slouží obecný balík.

Jak se konfigurační balík používá

Balík má dva zásadně odlišné stavy: otevřený a zamknutý

Otevřený balík

Do otevřeného balíku je možné vkládat objekty a zase je vyndávat. Mohou to dělat lidé, kteří jsou ve skupině přispěvatelů.

Balík je typicky otevřen buď po celou etapu projektu, nebo krátkou bodu na konci, kdy je plněn. Organizace plnění (zda průběžně nebo jednorázově) závisí na projektové metodice. Pokud to ta nestanovuje, doporučujeme jednorázové plnění na konci etapy, protože vyžaduje méně času a má větší pravděpodobnost, že se do balíku nezapomene dát něco důležitého.

Zavření a zamčení balíku

Ve chvíli, kdy správce balíku ověří, že v balíku je všechno potřebné, balík uzavře – změní jeho stav. Tím se balík zavře pro změny a zamkne pro úpravy vše, co v něm je.

Zamknutý konfigurační balík

Zavřený balík archivuje vše, co do něj patří a tím vytváří archiv. Zamčený balík zamyká objekty, které v něm jsou uloženy.
Pokud se má uvnitř uložený objekt měnit, jsou možné v zásadě dvě cesty:

  1. Otevřít balík a tím jeho obsah odemknout, obsah opravit a balík zase zamknout. Tato operace by se měla provést, pokud je dokument chybný a je třeba jej opravit.
  2. Z objektu vytvořit novou verzi, archivovanou v balíku nechat beze změn a dále pracovat s novou verzí. Tento postup je standardní v situaci, kdy jde o řízené dokumenty nebo objekty, které mají typicky s novou etapou projektu i novou verzi.

S obsahem zavřeného balíku není možné nakládat, ale je možné do něj nahlížet – je uzavřenou složkou.

Do balíku mohou nahlížet lidé, kteří balík vytvářeli i lidé, kteří jsou ve skupině čtenářů.

Poznámky

Jeden dokument nebo objekt může být ve více balících i ve více Konfiguračních i normálních balících. Každý balík, který objekt zamkl, vytváří vlastí zámek – proto objekt, který je v sedmi zavřených balících, je zamčený na sedm západů. Abyste mohli takový objekt upravit, je třeba odemknout všech sedm zámků. .

U zamknutého objektu se můžete podívat, do jakých balíků byl vložen a tak zjistit, co jej zamyká.

Zařazení objektu do balíku nemění práva na přístup k objektu. Lidé, kteří mají právo nahlížet do balíku, nemají automatiky i právo nahlížet do objektů. Mohou vidět, co v balíku je, ale nemohou zkoumat podrobnosti – např. tedy otevřít detail objektu nebo přistoupit k dokumentu.

Význam konfiguračního balíků a archivace v projektu

Konfigurační balíky plní roli archivace projektových dat.

Projekty vedené podle metodik, např. ISO 26262, ASPICE, CMMI, ale i všechny projekty financované z prostředků Evropské unie musí vždy na konci etapy vytvořit archiv dokumentů vzniklých v dané etapě. Tyto dokumenty jsou uzamčeny pro úpravy a uschovány, takže je možné kdykoli v budoucnu otevřít a navázat na danou etapu. Důležitým významem uzavření je stabilizace obsahu po dokončení etapy pro potřeby využití v další etapě. Bližší popis vám poskytne použitá metodika projektové řízení.

V projektu je odpovědnost dána metodikou, některé metodiky vyžadují CMB – Configuration Management Board (speciální komisi, která zavření balíku reviduje), standardně je v projektech odpovědný vedoucí projektu, nebo configuration manager.