Problémy, tickety a jejich řízení

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Problémy, tickety a jejich řízení

Problémy reprezentují širokou skupinu požadavků interních pracovníků, zákazníků i zjištěných nedostatků v oblasti kvality

Obecným pojmem problém i záznamem tohoto typu se rozumí situace, kdy není všechno, jak má být:

Zákaznické centrum

Zákazník reklamuje nedostatek nebo potřebuje něco jinak, než jak to je.

Problémy tohoto typu řeší zákaznická podpora

Interní helpdesk

Interní helpdesk se stará, aby pracovníci měli všechno, co potřebují pro efektivní práci bez zdržování.

Podpoře interního helpdesku se věnuje tato kapitola.

Řízení neshod a incidentů

Interní systém kvality zjišťuje nedostatky a odchylky od pravidel v pracovních postupech, výstupech nebo záznamech. Tyto problémy je třeba řešit a odstraňovat.

Problematice řízení neshod, odstraňování nedostatků a preventivním opatřením se věnujeme zde.