Problémy, tickety a jejich řízení

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Problémy, tickety a jejich řízení

Problémy reprezentují širokou skupinu požadavků interních pracovníků, zákazníků i zjištěných nedostatků v oblasti kvality

Obecným pojmem problém i záznamem tohoto typu se rozumí situace, kdy není všechno, jak má být:

Zákaznické centrum aneb helpdesk ticket

Často se pro problém řešený zákaznickým centrem používá pojmu ticket, nebo česky tiket. V AyMINE je helpdesk ticket jedním z typů probému.

Problémy tohoto typu řeší zákaznická podpora. Zejména pro potřeby helpdesku slouží i podpora rychlých odpovědí o řešení – více viz informace o generování odpovědí na tikety.

Interní helpdesk

Interní helpdesk se stará, aby pracovníci měli všechno, co potřebují pro efektivní práci bez zdržování.

Podpoře interního helpdesku se věnuje tato kapitola.

Řízení neshod a incidentů

Interní systém kvality zjišťuje nedostatky a odchylky od pravidel v pracovních postupech, výstupech nebo záznamech. Tyto problémy je třeba řešit a odstraňovat.

Problematice řízení neshod, odstraňování nedostatků a preventivním opatřením se věnujeme zde.

8D report

8D report je způsob řízení problémů ve výrobě – zde se o něm dozvíte více. AyMINE poskytuje kompletení podoporu pro generování a správu 8D reportů, věnuje se tomu tato stránka.