Administrace systému

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Administrace systému

Administrace systémových funkcí zahrnuje správu číslníků, uživatelů, rolí a dalších možnosti

Stránka popisuje možnosti administrace systému a uživatelů. Další možnosti poskytují jednotlivé moduly.

Správa uživatelů

Uživatelské účty zajišťují pro jednotlivé pracovníky individuální přístup do systému.

Správě uživatelských účtů se věnuje samostatná kapitola

Upozornění:

  • Nikdy nenechávejte více lidí sdílet jeden účet. Systém může vyhodnotit, že jde o krádež identity.
  • Nikdy nepředávejte účet po jednom pracovníkovi jinému. Účet pracovníka, který už systém nemá využívat, zablokujte, ale nedávajte ho nikomu jinému. Ztratili byste důvěryhodnost informace o tom, kdo co v systému udělal.

Správa přístupových práv

Práva, co uživatelé smí a nesmí dělat, má dvě základní skupiny nastavení

Systémová oprávnění

Systémová práva, která uživatelům dávají paušální práva, např. posílat SMS, exportovat data apod. Tato práva uživatelé získávají přidělením sytémových rolí.

Systémovým právům a jejich správě se věnuje kapitola o rolích

Oblasti

  • Práva pracovat s určitou oblastí informací. Typicky jde o spolupráci na projektu nebo práci v určité části firmy. Práva získávají buď pro plnohodnotnou práci, nebo pouze pro nahlížení, připomínky a diskuze.

Oblasti a jejich správa jsou součástí modulu správy úkolů, projektů a oblastí. Kapitolu o správě najdete zde.

Definovatelné položky objektů

Objekty v systému je možné rozšiřovat o uživatelsky definovaná pole a tak systém dále upravit podle konkrétních potřeb. Uživatelské položky dávají velké možnost, ale než se pro ně rozhonete, ověřte si, že vašemu účelu neposlouží definovatelné číselníky popsané v dalším oddíle.

Možnosti objektých rozšíření jsou popsánky zde..

Položky číselníků

Většina objektů má možnost rozšíření svého popisu u užvatelský typ, příznaky nebo i další pole. Tato pole nejsou v systému uživatelům nabízena, dokud nejsou nastaveny hodnoty, které je možné v nich používat.

Některá pole v systému umožňují doplnit textovou informaci, ale pro rychlejší práci je možné používate standardní texty definované zvláštním seznamem. I tyto seznamy jsou spravovány jako uživatelské číselní.

Správa uživatelských číselníků je na záložece Klientské číselník v administraci. Jejich dokumentace je zde

Správa komunikačních bran

Systém je možné nastavit, aby přijímal a odesílal zprávy různými kanály. K tomu je ale nutné ho propojit s komunikačními branami.

Správa pro emaily

Systém může stahovat emaily z různých emailových účtů i emaily odesílat.

Je možné využívat jak skupinové emaily typu objednaky@firma.cz, support@firma.cz, tak individuální emaily. Pro uživatele je možné nastavit, aby se jim do sytému stahovaly pouze emily, které samy vyberou k synchronizaci s AyMINE.

Nastavení emailového připojení se věnuje stránka o IMAP gateway bráně

Správa pro SMS / volání

Přes VOIP bránu telekomunikačního operátora je možné odesílat SMS zprávy i propojovat volání.

Výhodou volání propojeného přes AyMINE je nejenom rychlost, ale i dokumentace volání. Máte v systému dokonalý přehled, kdo komu volal a zda se dovolal. To umožňuje komunikaci se zákazníky zásadním způsobem zefektivnit.

Nastavení VOIP brány se věnuje stránka zde.

Komunikace přes web formuláře

Systém je možné integrovat s fomuláři na webu. Je možné využívat přímo formuláře AyMINE, nebo propojit formuláře na webu vaší firmy pomoci SOAP služby. Více se propojení věnuje stránka o konektorech (modul web)