Variabilní symbol nabídky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Variabilní symbol nabídky

Nastavení tvorby variabilního symbolu

Variabilní symbol je číslem, které je v podstatně shodné pro nabídku i objednávku. Interní číslo objednávky se může od čísla nabídky lišit textem (např. odlišujícím písmenem)

Variabilní symbol zálohové faktury

Zálohová faktura má číslo podle jedinečného identifikátoru objednávky. Z jedinečného identifikátoru se variabilního symbolu kopírují všechny číslice. Můžete proto použít obvyklý způsob značení objednávek šablonou O@year2@cx5, kde 9 je číslo oddělení, které objednávku vystavuje. V rámci roku 2020 budou objednávky značeny:

paternČíslo objednávkyVar. symbolPoznámka
O@ye2@amark@cx5O2090000120900001Je použita hodnota značky oblasti (9)
O@year/9/@cx5O2020/9/00001202000001Znaky, které nejsou číslice se do VS nedostanou

Při větším počtu objednávek (e-shop) je vhodnější 1. varianta protože umožňuje rychlejší vyhledávání a nehrozí, že se budou plést čísla.

Potřebujete jiný formát číslování

Pokud potřebujete odlišnou logiku číslování, je samozřejmě možné jej nastavit. Kontaktuje správu systému pro podrobnosti