Klientské položky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Klientské položky

Klientské položky umožňují rozšířit přehled informací, které se u objektů sledují. Umožňují upravit objekt podle konkrétních potřeb organizace nebo vašich zájmů.

Terminologická poznámka: Možná by se měly klientské položky jmenovat vaše položky nebo uživatelské položky. Jsou vaše, ale nejsou osobní, protože jsou definované pro celou vaši organizaci či firmu – našeho klienta.

Upozornění

Na úvod několik upozornění, protože používání uživatelských polí má vlastnosti, kterým byste měli rozumět:

  • Pokud změníte, který objekt položku používá, ztratíte přístup k uloženým hodnotám v systému
  • Když položku odstraníte, přestane být uživatelům dostupná a přestanou se zobrazovat data. Data ale nejsou ze systému okamžitě odstraněna. Odstraňují se postupně. Pokud odstraněnou položku vrátíte z koše, objekty, které byly od smazání položky změněny, mají hodnoty odstraněny.
  • Pokud změníte typ atributu, který už se používá, nebude se vám chovat systém správně
  • Odstranění položky nezničí data v systému – nelze to považovat za zničení uložených dat.

K jakým objektům je možné zadávat uživatelská pole

Uživatelská pole je možné přidávat k vybraným objektům, které to podporují (např. úkoly). Jejich seznam vidíte v seznamu objektů po otevření detailu. Pokud byste potřebovali přidávat pole k jiným objektům, požádejte o to, systém je rozšiřitelný a podporu u dalších objektů můžeme doplnit.

Co uživatelská pole umožňují

Přidaná uživatelská pole je možné zadávat v detailu objektu i je možné si je zobrazit v přehledu objektů v tabulce.

Uživatelská pole nikdy nevstupují do zpracování systémem a jsou čistě pro vaši potřebu. Mohou ale být využívána jinými systémy, pokud jsou na AyMINE napojeny a čerpají z něj data.

Zadání nového uživatelského pole

Uživatelská pole může k objektu přidat pouze administrátor.

Typ Výběr hodnoty a pole Číselník

Pokud vybere jako typ pole Výběr hodnoty, je třeba, abyste také vybrali jeden z uživatelských číselníků, který se použije pro výběr hodnoty.

V jiných případech, než pro výběr hodnoty, nemá pole Číselník význam.

Typ Odkaz na objekt a pole Připojen k

Typ Odkaz na objekt znamená, že budete moci vybrat do pole odkaz na jiný objekt. Je třeba zadat v poli Připojen k, který objekt budete připojovat.

Seznam odkazovaných objektů je omezen na významné objekty. Pokud by vám chyběla možnost odkazu na objekt, který chcete používat, dejte nám vědět.

Pro jiné typy polí, než Odkaz na objekt nemá pole Připojen k žádný význam.

Nastavení práv

Upozornění: Pole jsou určena jenom zkušeným administrátorům, nebo si nechte poradit, jak je vyplnit.

Pole umožňují definovat podmínku, kdo a kdy může dané pole editovat. Podmínky umožňují stanovit:

  • Povoleno Upřesnit podmínky, kdy je pole používáno a kdy ne – např. podle hodnoty jiného pole, typicky uživatelského typu objektu
  • Právo Právo kdo smí pole vidět a upravovat – typicky vázáno na roli či právo uživatele
  • Pro čtení Omezení, kdo smí pole vidět pouze pro čtení a kdo může editovat

Pokud chcete přestat používat pole, které bylo dosud používáno s tím, že až dosud vyplňované hodnoty zůstanou dostupné, vložte do pole Pro čtení hodnotu true Pole pak bude pouze pro čtení všem.

Stanovení podmínky vyžaduje znalosti jazyka pro editaci podmínek i znalost daného objektu; nechte si proto podmínku sestavit od administrátora.