Právo spravovat kvalifikace uživatelů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Právo spravovat kvalifikace uživatelů

Řízení oprávnění, kdo může stanovit kvalifikaci pracovníků

Na to, aby uživatel mohl přidělovat jiným uživatelům kvalifikace, jsou zapotřebí práva. Systém podporuje tři důvody pro právo zadávat oprávnění.

Správce metodiky

Správcem metodiky je ten, kdo je uveden jako její vedoucí / odpovědný pracovník v nastavení metodiky.

Správce metodiky může práva udělit komukoli. Může se zdát, že správce metodiky – typicky manažer jakosti nebo jiný pracovník odpovědný za kvalitu, by toto oprávnění mít neměl. V praxi je ale nezbytné, aby při vzniku metodiky bylo možné oprávnění pro nově definované role efektivně rychle nastavit, což není vždy možné přes vedoucí všech pracovníků nebo přes HR oddělení.

Sice vzniká riziko, že kvalifikaci nastavuje pracovník, který nemá oprávnění ji posuzovat, ale přesto nehrozí, že by byly kvalifikace nastavovány nekontrolovaně. Především vždy platí, že systém eviduje, kde kvalifikaci pracovníkovi udělil, takže je možné při pochybnostech vše zkontrolovat.

Správce metodiky je většinou i autorem definic rolí, a je tedy nejlépe seznámen s tím, pro kterou roli jakou kvalifikaci vytvořil. V době vzniku metodiky je typicky pracovníkem nejlépe obeznámený s tím, kdo kterou kvalifikaci skutečně má.

Vedoucí pracovník každému, komu je vedoucím

Vedoucím pracovníkem je pracovník, který je označen jako vedoucí oddělení v rámci nastavení v administraci skupin, týmů a rolí.

Vedoucí pracovník je obecně tím, kdo by měl o schopnostech lidí ve svém týmu vědět nejvíce. Má znalost svých lidí a měl by mít i dobrou znalost metodik, podle kterých mají lidi, které má v oddělení, pracovat. Pokud tuto znalost nemá, zřejmě není příslušná metodika v jeho kompetenci a nemá k ní vůbec přístup. Pak nemá ani možnost v ní definované kvalifikace svým lidem přidělovat.
Pokud vedoucí metodiku vidí, předpokládá se, že je s ní obeznámen, a je tedy kompetentní i posoudit schopnosti svých lidí s ohledem na metodiku.

Pracovník HR pracovníkům, které má na starost

Pracovník HR je role, kterou definuje modul personalistiky (HR). Není tedy dostupný ve všech nastaveních systému.
Pracovníci HR jsou obecně odpovědní za správu personální dokumentace a měli by proto mít možnost spravovat i informace o jejich kvalifikaci.