Přehled úkolů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přehled úkolů

Přehled úkolů umožňuje zobrazit si přehled činností ve firmě, které mají vztah k vaší práci. Dále je popsaný seznam a video k vytváření úkolů.

Pozn. k dokumentaci: Popis zde se vztahuje pouze k přehledu úkolů. Pro podrobnější informace o úkolu samotném použijte prosím dokumentaci v detailu úkolu.

Předpřipravené filtry (druhý řádek tlačítek) vám umožňuje vybrat si do pohledu úkoly, které potřebujete zkoumat. Další výběr je možný pomocí filtrů přímo na sloupcích dat

Jaké úkoly můžete vidět

V seznamu se vám ukazují úkoly, které mají vztah k vaší práci a pozici ve firmě. Jde o úkoly:

 • za jejichž řešení odpovídáte (jste osobou odpovědnou),
 • které aktivně vykonáváte (jste osobu přiřazenou k realizaci) úkolu,
 • jste v nějaké roli zařazen do týmu k řešení

Máte možnost vidět i úkoly z oblastí a projektů, do kterých můžete nahlížet, ale aktivně v nich nepůsobíte.

Výše uvedená pravidla platí pro úkoly ve všech stavech, tedy nejenom aktivní, ale i ukončené nebo zrušené

K některým sloupcům v seznamu

Sloupec vlastní

Sloupec ukazuje, které úkoly jsou vaše. Význam ikon je následující:

 • Za úkol odpovídáte i jej realizujete
 • Za úkol odpovídáte, ale realizovat jej má někdo jiný
 • Úkol realizujete (je vám přiřazen), ale odpovídá za ně někdo jiný
 • Jste členem týmu, který se na realizaci úkolu podílí

Jak fungují filtry na tlačítkách

Filtry na tlačítkách umožňují omezit, které úkoly se vám zobrazují. Neumožňují zrušit některou z výše uvedených podmínek.

Pouze aktivní

Vybere úkoly, které:

 • jsou ve stavu platný (tedy nejdou zamítnuty nebo připravovány),
 • nejsou ukončeny nebo pozastaveny

Pouze dokončené

Zobrazí pouze úkoly, které jsou ve stavu Ukončeno

V prodlení

Zobrazí úkoly, které mají plánované datum ukončení v minulosti. V případě dokončených úkolů takové, které byly ukončeny později, než bylo plánované/požadované datum jejich dokončení

Úkoly uživatele

Zobrazí pouze úkoly vybraného uživatele nebo skupiny uživatelů. Nezapomeňte přitom, že:

 • Vidíte pouze úkoly, které máte oprávnění vidět. Výběrem nemáte možnost zobrazit úkoly, které uživatel má z oblastí, ke kterým nemáte práva přístupu.
 • Sloupec vlastní zobrazuje vztah úkolu k vám, nikoli k vybraným osobám. Použijte sloupec realizuje a odpovídá, abyste viděli, jaká je role vybraných osob k úkolu. (Pokud nejsou ani v jedné roli, jsou členy týmu, který se na úkolu podílí.)

fulltext – textové vyhledávání

Textové vyhledávání prohledává název, krátký popis a dlouhý popis. Pozor, neprohledává jména lidí spojených s úkolem! Pro vyhledávání podle řešitele je třeba použít filtr na sloupečku se jménem řešitele nebo odpovědné osoby.
Filtr na vyhledávání podle textu je možné vypnout nebo zapnout a přesto nechat prohledávaný text zadaný. Pro vypnutí vyhledávání stačí „vymáčknout“ tlačítko

Vytváření nových úkolů

Úkol můžete vytvořit přímo tlačítkem nový v seznamu úkolů, ale většinou se hodí vytvořit úkol s vazbou na objekty, které se mají v úkolu řešit, nebo na základě definice úkolu v metodice. Jak na to vám ukážete následující video:

Video na samostatném listu

Hodí se vědět

Proč v přehledu úkolů mohu editovat jenom některé úkoly

V přehledu můžete editovat úkoly, za které odpovídáte, a které nejsou vytvořeny ze vzorových úkolů. Důvody jsou

 • Úkoly vytvořené dle vzorových obecně nejde přejmenovat – jejich název odpovídá pracovnímu postupu dle metodiky a přejmenovávání by vytvářelo zmatek, zda jde o metodikou stanovený úkol, nebo ne
 • Přejmenování úkolu, který má na stole někdo jiný, by dotyčnému vytvářelo zmatek, co tam vlastně má.