Web se speciálními potřebami

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Web se speciálními potřebami

Kombinuje web z CMS s dynamickými stránkami a stránkami na mítu

Se správou stránek v CMS můžete propojit specifické stránky, např. formuláře na zakázku, přihlašování klientů, dynamické stránky s aktualizovaným obsahem nebo cokoli jiného.

Jak tvořit dynamické stránky

Dynamické stránky většinou vznikají přímo na míru konkrétním účelu. V rámci CMS je stránka označena jako interně generovaná s odkazem na skript, který ji generuje.

Skripty generující stránky není možné z bezpečnostních důvodů nahrávat přes web rozhraní. Je nutné o to požádat administrátory, kteří vám skript na server umístí.

Dynamické stránky dávají volnost obsahu

Pomocí dynamických stránek můžete na webu snadno publikovat jakékoli informace

  • Data z jiných systémů – např. stav zpracování objednávky
  • Interaktivní formuláře – např. dotazník
  • Data sesbíraná z IoT např. teploměrů

Dynamické stránky mohou obsahovat i dynmicky generované odkazy a tak zahrnout i odkazy na stránky generované jednorázově, např. stránka s přehledem o konkrétní objednávce.

Propojení s CMS

Dynamické stránky mohou být popsány pomocí nástrojů CMS. Data spravovaná v CMS ke stránkám doplní hlavičku:

  • Název stránky
  • Popis stránky
  • klíčová slova
  • CSS style
    Zařazení stránek do CMS zároveň umožní stránku zařadit do mapy stránek (tzv. sitemap), která je z CMS generována.

Dynamický intranet

Stránky mohou kontrolovat, zda je uživatel přihlášen a má potřebná práva. Můžete tak snadno implementovat i stránky pro intranet. Do stránek intranetu tak snadno promítnete např. aktuální monitoring, data z kamer apod.