Definice balíku

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Definice balíku

Smyslem definice balíku je v rámci metodiky stanovit, co má v daném balíku být, a jak se s ním v průběhu celého životního cyklu zachází.

Poznámka: Balíky jsou skupiny objektů a umožňují společnou práci s celou skupinou nebo objekty chrání. Balíky jsou buď obecné, nebo pro konkrétní použití – typicky pro archivaci dat a jejich ochranu před změnou (viz konfigurační / archivační balík).

Definice balíku je vždy součástí metodiky. Na základě definice se vytváří balík, ale vliv definice na vzniklý balík je pouze ve výše uvedeném popisu.

K obsahu definice balíku

Definice obsahuje krom obvyklých polí jako je jméno a popis :

  • Identifikaci, pro jaký typ balíku je definice předlohou. Hodnota musí být vyplněna.
  • Kontrolní postup pro ověření správnosti balíku. Postup je zadáním pro audit / review, který by měl být proveden s každým balíkem, než bude uznán za kompletní a řádně zpracovaný.