Ceník

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Ceník

Ceníky popisují ceny pro různá časová období a tržní segmenty

Návod pro vytvoření ceníku – infografika

Jak slouží ceníky

Ceníky umožňují stanovit prodejní ceny, rychle a pohodlně vytvářet nabídky pomocí automatického dopočítány ceny podle ceníku.

Ceník může obsahovat cenu pro všechny nebo část položek v produktové evidenci. Každá cena v ceníku se vztahuje k jednomu produktu. Pro jeden produkt umožňuje ceník určit více cen v závislosti na množství. Typicky je tak možné stanovit nižší cenu od určitého objemu.

Ceníky a DPH

DPH u produktu je dáno kategorií a DPH v ceníku je nastaveno podle produktu a jeho kategorie. V ceníku je možné ji změnit (např. při vytváření ceníku pro jiný stát).

Při nastavování sazby DPH v ceníku je třeba využít DPH sazby platné pro daný stát. Proto systém nabízí sazby různých zemí.

Vytváření ceníků

Systém maximálně automatizuje tvorbu ceníku a nabízí pro to několik způsobů, jak ceník vytvořit. Základem jsou hromadné úpravy

  • Od základu vložením produktů: Do ceníku se vloží ceny z produktů, které je možné následně jednorázově nebo ručně měnit
  • Zkopírováním jiného ceníku: Ceník je možné zkopírovat a následně upravovat

Do ceníku je možné vkládat pouze reálné produkty, není možné vložit skupinu produktů. Pokud vyberete v seznamu produktů skupinu, do ceníku se vloží všechny produkty z vybrané skupiny nebo skupin.

Produkty je možné mít ceníku opakovaně s různými maržemi – více o tom zde.

Hromadné úpravy ceníku

  • Plošná nastavení ceny: Pro vybrané / všechny položky je možné plošně nastavit cenu zadáním marže
  • Změna měny: Ceny je možné převést do jiného měny. Automaticky se přitom použije aktuální kurz ČNB

Dynamické ceníky – fixní marže

Pokud se vám často mění ceny od dodavatelů, nemusí být u položky v ceníku uvedena částka, ale procentuální navýšení ceny oproti nákupní / interní ceně produktu. Je tak možné stanovit, že např. ceník pro malé odběratele používá marži 20% a ceník pro velké odběratele 10%. Při změně ceny u produktů není nutné měnit ceník, protože do nabídek se spočítá cena z produktu a marže.

Marže jsou stanoveny pro každý produkt v ceníku jednotlivě, ale je možné je měnit hromadně pro vybrané produkty.

Marže se používá pro automatické přepočítání ceníku. Frekvenci přepočítání je možné stanovit u ceníku. Při výpočtu ceny do nabídky se proto vždy používají ceny, které jsou v ceníku aktuálně vyplněny. Při ručním vytváření ceníku je možné nechat si jej ručně přepočítat.

Nezapomeňte: Pokud necháte ceník přepočítat:

  • Pokud je u položky marže, cena se automaticky aktualizuje pode ceny u produktu
  • Pokud není marže stanovena, cena se nastaví stejná, jako je u produktu
  • Pokud u produktu žádná cena není, hodnota nastavená v ceníku se nezmění
  • Přepočítání nemá vliv na objednávky a nabídky, které ceník používaly
    Pokud chcete, aby se cena u položky automaticky neměnila, zašrtněte příznak Cena ručně.

Poznámka k marži:

Pokud do pole marže vyplníte 0, výrobek prodáváte za nákupní cenu.

Výpočet ceny a zaokrouhlení

Při výpočtu ceny marží mohou snadno vznikat hodnoty v desetinách korun (či jiné měny). Výpočet ceny dle marže proto typicky cenu zaokrouhluje. Způsob zaokrouhlení stanovuje hodnota v ceníku, která určuje, kolik je cena zaokrouhlena a od jaké hodnoty produktu se zaokrouhluje.