Interní helpdesk

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Interní helpdesk

Interní helpdesk slouží pracovníkům k řešení problémů, požadavků a žádostí týkajících se práce a pracoviště.

Typy interních hlášení

Požadavky jsou tří druhů:

  • Hlášení problému – něco je v nepořádku
  • Potřeba dokoupení – něco chybí
  • Nápad na zlepšení

Problémy se zařízením uživatele

Pracovník může vytvořit hlášení o problému přímo ze zařízení, které používá. V přehledu používaných zařízení založí u zařízení nový problém. Může se týkat jak zařízení, které je přímo v jeho osobní péči (např. telefon), takž zařízení, které je sdíleno (tiskárna)

Požadavek na vybavení – potřeba něco dokoupit

Pokud pracovník potřebuje nové vybavení, může poslat požadavek buď přímo z přehledu produktů nakupovaných do firmy, nebo napsat požadavek slovně

Požadavek na prostory – problém nebo nápad na zlepšení

U každého prostoru je možné založit nový problém nebo příležitost na zlepšení. V přehledu prostor je vhodné vybrat konkrétní prostor a založit nový problém. V rámci problému je možné vyznačit, že jde o návrh ne zlepšení (typ problému)

Postup řešení

Problémy jsou evidovány v rámci interního helpdesku. Po jejich zadání jsou předány na pracovníky, kteří mají danou oblast na starost.

  • Pro opravu zařízení i potřebu dokoupení je požadavek směřován na pracovníka, která má dané produkty na starost (zadáno u produktu)
  • Pro prostory je dohledán pracovník, který je za ně odpovědný
  • Pokud je problém založen bez vazby na zařízení, lokalitu nebo produkt, je v přehledu nových problémů helpdesku, kde jej vedoucí interního helpdesku musí přidělit ke zpracování (nebo zpracovat sám).

Nezapomeňte: Správným přiřazením problému ušetříte kolegům či kolegyním práci a můžete výrazně urychlit zpracování, protože úkol dostane rovnou na stůl ten kdo se mu bude skutečně věnovat.

Může vás dále zajímat

Administrace

Pro správné fungování helpesku je třeba

  • Založit oblast, ve které probíhá jeho správa
  • Nastavit práva práce v této oblasti lidem, kteří se řešení požadavků věnují (skupina aktivní uživatelé v administraci oblasti)
  • Nastavit oblast v rámci administrace module TSK jako oblast pro interní helpdesk (administrace > modul TSK)