Šablona zprávy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Šablona zprávy

Šablony zpráv vám umožňují posílat časté zprávy rychle.

Vyberte šablonu, do šablony se doplní jméno případně další údaje a celý email je hotov mnohem rychleji, než kdybyste museli obsah sami psát.

Šablony zpráv jsou uloženy v oblastech, ale lze použít šablonu z libovolné oblasti.

Jaké údaje se doplňují do šablony

Do vzoru šablony můžete doplnit následující zástupné proměnné a systém dohledá potřebné údaje.

Proměnnou je možné vložit do obsahu i předmětu zprávy.

Je třeba do textu vložit proměnnou celou včetně úvodního @ a dodržet velká a malá písmena.

Ne vždy je možné údaje dohledat – pokud použijte např. šablonu, která obsahuje kód reklamace, a přitom není možné k adresátovi reklamaci dohledat, kód nebude nahrazen. Je proto důležité se na vytvořenou zprávu před odesláním podívat.

Doplňované proměnné

Otevřít seznam proměnných v samostatném okně

Údaje k šabloně pro nabídky a objednávky

 • @offerNo – Číslo nabídky
 • @orderNo – Číslo objednávky
 • @paymentId – Variabilní symbol
 • @responsible – řešitel, odpovědná osoba

Údaje o zákazníkovi

 • @client – zákazník
 • @contactPerson – kontaktní osoba zastupující zákazníka

Údaje o nabídce a objednávce

 • @status – stav objednávky/nabídky
 • @body – popis objednávky/nabídky
 • @userType – druh objednávky/nabídky
 • @userTags – značky

Důležité datumy

 • @dtCreated – Datum vytvoření
 • @dAccepted – Datum objednání
 • @dProposed – Datum podání
 • @dDelivered – Datum podání
 • @dValidUntil – Platné do
 • @dExpDelivery – Datum předpokládaného dodání

Cena v měně zákazníka

 • @discountPc – Sleva (%)
 • @discountReason – Důvod slevy
 • @totalCurrencyExVAT – Celkem bez DPH
 • @totalCurrencyVAT – DPH
 • @totalCurrencyWithVAT – Celkem s DPH

Cena v interní měně

 • @totalExVAT – Celkem bez DPH
 • @totalWithVAT – Celkem s DPH

Další možnosti doplnění

 • @systemObject – objednávka, nabídka
 • @statReason – důvod pro stav objednávky

Údaje týkající se reklamací

Údaje se vztahují k poslednímu reklamovanému případu. Pokud je zpráva odesílána přímo od reklamace, bude se údaj vztahovat k dané reklamaci, i kdyby nebyla poslední.

Údaje o zákazníkovi

 • @client – zákazník
 • @contactPerson – kontaktní osoba zastupující zákazníka

Údaje o reklamaci – nahlášení

 • @reported – Kdo nahlásil – může být externí osoba i zaměstnanec
 • @problemNo – Číslo reklamačního ticketu (problému)
 • @problemName – Název ticketu
 • @shortDesc – Stručný popis ticketu
 • @problemDesc – Popis problému
 • @created – Vytvořeno

Údaje o reklamaci -řešení a uzavření

 • @closed – Uzavřeno
 • @status – stav
 • @type – typ

Rozšiřitelnost

Jednotlivé obchodní procesy mohou v rámci související komunikace podporovat i další proměnné, které nemusí být popsány na této stránce.

Šablony pro automatické emaily

Některé šablony jsou tzv. systémové – systém s nimi aktivně pracuje. Např. pokud je k bráně připojena šablona s odpovědí, dostane autor zaslané zprávy emailem potvrzení o tom, že zpráva dorazila.

Automatický email musí mít definovanou bránu, ze které bude odeslán.