Šablon zprávy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Šablon zprávy

Šablony zpráv vám umožňují posílat časté zprávy rychle.

Vyberte šablonu, do šablony se doplní jméno případně další údaje a celý email je hotov mnohem rychleji, než kdybyste museli obsah sami psát.

Jaké údaje se doplňují do šablony

Do vzoru šablony můžete doplnit následující zástupné proměnné a systém dohledá potřebné údaje.

Proměnnou je možné vložit do obsahu i předmětu zprávy.

Je třeba do textu vložit proměnnou celou včetně úvodního @ a dodržet velká a malá písmena.

Ne vždy je možné údaje dohledat - pokud použijte např. šablonu, která obsahuje kód reklamace, a přitom není možné k adresátovi reklamaci dohledat, kód nebude nahrazen. Je proto důležité se na vytvořenou zprávu před odesláním podívat.

Doplňované proměnné

Údaje ze CRM

Údaje se dohledávají vždy pro adresáta zprávy

  • @clientFirstname - Křestní jméno klienta (ze CRM adresáře)
  • @clientSurname - Příjmení klienta (ze CRM adresáře)

Údaje z obchodního procesu

Údaje se vztahují k poslední nabídce / objednávce zasílané adresátovi nebo firmě, do které adresář patří

  • @offerNo - Číslo nabídky
  • @orderNo - Číslo objednávky

Údaje týkající se reklamací

Údaje se vztahují k poslednímu reklamovanému případu. Pokud je zpráva odesílána přímo od reklamace, bude se údaj vztahovat k dané reklamaci, i kdyby nebyla poslední.

  • @problemNo - Číslo reklamačního ticketu (problému)
  • @problemName - Stručný popis ticketu (z názvu)

Rozšiřitelnost

Jednotlivé obchodní procesy mohou v rámci související komunikace podporovat i další proměnné, které nemusí být popsány na této stránce.

Šablony pro automatické emaily

Některé šablony jsou tzv. systémové - systém s nimi aktivně pracuje. Např. pokud je k bráně připojena šablona s odpovědí, dostane auto zaslané zprávy emailem potvrzení o tom, že zpráva dorazila.