Nastvení VOIP brány

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Nastvení VOIP brány

Klientské číselníky umožňují stanovit vlastní hodnoty pro výběrová a volitelná pole

Klientský druh a příznaky objektu

Záznamy v systému mají často volitelná pole druh a příznaky. Tato pole se nezobrazují až do doby, než jim nastavíte příznaky.

Standardně systém dodržuje logiku:

  • Druh je výběrové pole umožňující vybrat jednu hodnotu
  • Příznaky je pole umožňující vybrat více hodnot.

Tip: Hodnoty do uživatelských číselníků zadáte pohodlně tak, že je vložíte všechny najednou do zadávacího pole a oddělíte je čárkami nebo středníky. Příklad:
Souhlas, Nesouhlas, Bez vyjádření

Pamatujte: Příznaky se uchovávají v poli, které má typicky 100 znaků – celkové množství příznaků může tak být omezeno v délkou pole zejména v případě, kdy příznaky mají dlouhé názvy

Volitelné texty do textových polí

Objekty umožňují doplňovat obvyklé texty do polí přímo z předdefinovaného seznamu. Příkladem jsou

  • Důvod předání úkolu
  • Obvyklé činnosti ve výkazu práce
  • Pozdrav

Předdefinované texty se zadávání v klientských číselnících a jednliví uživatelé nemohou sdílený seznam hodnot měnit. Systém ale dává možnost buď vybrat předdefinovaný text, nebo napsat vlastní. Vlastní text se standardně ukládá v paměti prohlížeče, takže se uživateli nabídne, když začne psát.

Délka předdefionvaných textů je max 100 znaků.

Tip: Předdefinované hodnoty je užitečné používat zejména tam, kde kde o texty generované např. zákazníkovi. Typicky např. výkazy práce.