Společné řešení více problémů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Společné řešení více problémů

Sdružování problémů umožňuje problémy se stejnou příčinou řešit společně efektivně

Často se stává, že stejný problém je nahlášen opakovaně, nebo se stejný problém týká více zařízení zákazníků, nebo výrobků. V obou případech se hodí problémy sdružit (ne sloučit!) a řešit je pohromadě

Jak sdružit problémy

Sdružené problémy jsou evidovány formou problémů podřízených hlavnímu problému.

Problém, který má být řešen společně s jiným podřídíte jednoduše tak, že jej pomocí Drag & Drop přesunete pod hlavní.

Pokud přesun problému uděláte omylem, můžete přetažení zrušit v rámci potvrzovacího dialogu.

Pokud máte problém pod hlavním, ale zjistíte, že je natolik odlišný, že si zaslouží samostatné řešení, můžete jej vyřadit. Pomocí Drag & Drop přesuňte problém v rámci seznamu na název seznamu (název oblasti, ze které máte seznam otevřený) a problém se vyřadí.

Řešení problémů, které mají stejnou příčinu

Příklad: Porouchá se zařízení v rozvodné síti a stejný problém – výpadek – hlásí řada uživatelů. Opakovaně nahlášený problém je opakovaně evidovaný a může být i potřeba reagovat na nahlášení oznámením o odstranění problému.

Jak dokumentovat: Pod jeden z nahlášených problémů vložte všechny ostatní. Pokud jich je pár, použijte Drag & Drop. Pokud jich je hodně, otevřete hlavní problém, záložku podřízené problémy a tlačítkem přesunout v seznamu pod něj všechny ostatní problémy zařaďte
Jak zaznamenat řešení: Při řešení stačí dokončit hlavní problém, stav všech podřízených se změní automaticky. Pokud je při změně informován oznamovatel, je informován pro každý vyřešený problém

Řešení stejného problému u více zařízení, výrobků

Příklad: V rámci výroby došlo k závadě a byla expedována řada vadných výrobků. Odběratele je třeba informovat. Pokud už se ozývají, je třeba řešit jejich hlášení.

Vícekrát nahlášený problém

Každý jednotlivý problém je samostatně dokumentován. Na každý je třeba také samostatně reagovat. Proto není možné najednou změnit stav všech problémů, jako v předchozím případě.

Při řešení této situace jsou všechny podobné problémy podřízeny společnému hlavnímu problému, ale dokončení se eviduje u každého podřízeného problému samostatně. Stav hlavního problému se změní automaticky po vyřešení všech podřízených problémů.

Jednou identifikovaný problém

Příklad: Byl identifikován problém se značením zařízení v dílně. Je třeba všechna zařízení znovu přeznačit

V uvedeném případě je fakticky jediný problém – chybné značení, který se ale týká více zařízení.

V tomto případě založte jeden problém, který je přiřazen ke všem zařízením, kterých se týká. V rámci řešení se v seznamu přiřazených zařízení postupně u každého jednotlivě potvrdí, že problém je u něj vyřešen. Dokončení u všech zařízení je třeba potvrdit dokončením řešení problému.

Kam dál

Tématu dokumentace a řešení problému se věnuje stránka o problémech.

Drag & Drop na mobilu

Funkce Drag & Drop funguje i na mobilním telefonu resp. na dotykových obrazovkách – více o tom zde.