Výskyty událostí

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Výskyty událostí

Přehled výskytů události ukazuje, kdy která událost nastala. Umožňuje dohledat, jaké objekty byly na základě událostí aktivovány.

Přehled je určen pouze administrátorům a lidem odpovědným za kontrolu chodu aplikace. Neslouží pro podporu běžné operativy.

Proč není přehled moc do minulosti?

Přehled zobrazuje údaje za poslední 3 měsíce (90 dní). Na starší výskyt událostí se lze podvívat u konkrétní události (až do historie 1 rok).

Proč v přehledu výskytů nejsou žádné funkce?

Výskyty událostí jsou dokladem dějů, které nastaly. Vyjadřují, že v minulosti událost nastala a na základě toho byly (nebo mohly) spuštěny procesy, aktivovány úkoly nebo jiné definované kroky v systému. V principu jde o přehled dokumentující historii. Současné ani budoucí chování systému výskyt nijak neovlivňuje.

Pokud byla událost aktivována omylem, je třeba se podívat, co aktivovala a zastavit tyto navazující dopady. Proto se u každé události můžete podívat, co spustila.