Popis webové stránky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Popis webové stránky

Popis definuje co na webové stránce je, z čeho se skládá a kde je na portále umístěna

Sestavení kompletní stránky

CMS je velmi flexibilní v možnostech, jak vytvářet webovou stránku. Některé způsoby jsou určeny běžným uživatelům, jiné vyžadují součinnost administrátoru. Strána vzniká

 • Z obsahu popsaného přímo stránkou
 • Z bloků, které jsou ke stránce připojeny a je složena z částí
 • Skriptem, který ji tvoří a je uložen na serveru
 • Z dat, které jsou mimo CMS a CMS slouží pro dohledání, kterou stránku na základě požadavku nechat vygenerovat

Tvorba stránky skriptem

Obecný skript pro tvorbu stránek

Stránku může tvořit obecný skript, který slouží pro tvrobu více stránek, typicky s využitím bloků, které jsou do stránky vloženy.

Nastavení stránky pro sdílený skript:

 • Přiřaďte ke stránce skript
 • Přiřaďte stránce bloky, se kterými skript bude pracovat. V popisu skriptu je uvedeno, jaké bloky jsou potřeba a zda skript pracuje i s obsahem stránky samotné

Stránka tvořená skriptem

Stránka může být tvořena skriptem, který je určen přímo pro danou stránku. Typickým případem je PHP skript, který vytvoří html kód.

Vytvoření stránky tvořené skriptem:

 • Vytvořte stránkuu
 • Do cesty ke zdorojovému skriptu vložte relativní adresu skriptu. Adresu vám sdělí systémoví administrátoři, kteří skript vložili na server

Poznámka: Nezasahujte do cesty ke skriptu, stránka vám nebude fungovat. Všechny skripty jednoho klienta jsou umístěny do speciální oblasti a adresa skriptu je pouze v rámci této oblasti. Není možné volat jiný skript, než určený ke generování stránky.

Podpora SEO stránek

CMS poskytuje silné možnosti pro co nejlepší postavení stránky v rámci vyhledávačů – tzv. SEO optimalizace.

Pro všechny dále popsané údaje platí, že jejich vyplnění je volitelné, ale pomáhají tomu, aby si vyhledávače se stránkou dobře rozuměly

Údaje přenášené do mapy stránek

 • Priorita stránky – informuje vyhledávače, jak za jak duležitou stránku považujete.
 • Frekvence změn – říká, jak často je vhodné ověřit, jestli se obsah stránky změnil.
 • Zahrnout do vyhledávání – Umožňuje vyhledávačům zakázat stránku nabízet ve výsledích vyhledávání. Je nicméně plně na vyhledávači, zda se tím řídí, nebo ne.

Do mapy stránek se automaticky předává i datum poslední aktualizace stránky

Údaje do hlavičky stránky

V rámci hlavičky stránky jsou uváděny popisné údaje, které používají vyhledávače a částečně i prihlížeče:

 • Titulek stránky – Název zobrazovaný na liště prohlížeče i ve výsledku vyhledávače
 • Popis pro web – Popis stránky, který využívají vyhledávače. Je omezen délkou na 160 znaků. Pokud není vyplněn, je automaticky použit popis ze stručného popisu stránky
 • Klíčová slova – Mohou pomoci vyhledávačům stránku správně zařadit.

URL adresy pro stránku

Ke každé stránce může být přiřazeno více adres, které jsou na přesměrovány.

Používejte přesměrování, pokud stránka měla dříve jiné umístění, a chcete zajistit, že z původních adres bude k nalezení.

CMS při požadavku na některou z těchto adres automaticky přesměruje prohlížeč na aktuální adresu.