Přepočítat nabídku a objednávku

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přepočítat nabídku a objednávku

Cenu v obchodní nabídce můžete snadno spočítat na základě ceníků a objemů poptávaného zboží. Cenu v objednávce lze snadno aktualizovat při změně.

Ilustrace ukazuje kroky, kterými se dostává cena od produktu (výrobku nebo služby) do nabídky

Výpočet ceny do nabídky

Přepočítání nabídky je poměrně intuitivní operace. Klíčová je její práce s ceníky. Kalkulace se vždy provádí na základě ceníků, které jsou u nabídky přiřazeny. Ty mohou reflektovat zákazníka – můžete tak nabídku kalkulovat podle běžných ceníků nebo speciálních.

Ceníky obsahují vždy ceny v určité měně. Pokud byste u nabídky měli ceníky, které jsou pro různé měny, kalkulace se snaží vždy použít ceník, který má stejnou cenu, jako nabídka. Pokud takový ceník není, ceny z ceníku se přepočítají podle aktuálního kurzu ČNB. (Při využití modulu Finance je možné využívat vlastní konverzní hodnoty.)

Pokud položka v nabídce není v žádném ceníku, není pro ni stanovena cena! Na chybějící ceník upozorní protokol z funkce i přehled položek v nabídce, kde není cena vyplněna.

Položky, u kterých se cena nepřepočítává

Přepočítání nabídky nezmění položky:

  • Které mají příznak Fixní cena
  • Které nemají produkt
    Ceny těchto položek musí obchodník stanovit ručně

Celková cena u nabídky

Cena u nabídky se počítá ze všech položek nabídky, které mají cenu – tedy z těch, které jsou kalkulovány z ceníku, i těch, které mají cenu stanovenu ručně.

Pokud je cena některých ručně stanovených položek v jiné měně, než je měna nabídky, jsou automaticky přepočítány na měnu dle nabídky.

Daň z přidané hodnoty

Nabídky ve výpočtu zohledňují DPH. Nabídka samotná nemá stanovenu DPH sazbu, tak je stanovena jednotlivě pro každou položku.

DPH u nabídky je součtem DPH všech položek, nezobrazuje se rozdělené podle sazeb. Kalkulace podle jednotlivých sazeb je ale součástí kalkulace nabídky. (Detailní rozpis podle sazeb vzniká jako součást účetního dokladu v modulu finance.)

Přepočítání ceny objednávky

Cenu je možné přepočítat i u objednávky, ale přepočet se od nabídky liší:

Při přepočítávání ceny v objednávce se nikdy neaktualizují ceny u položek – a to ani u těch, které byly vytvořeny po vzniku objednávky. Přepočítávání objednávky tedy nikdy nepracuje s ceníky.

Proč se objednávka chová jinak

U objednávky by mělo docházet ke změnám pouze v případě dohod o změně rozsahu plnění se zákazníkem. Tato změna nemá vliv na ceny ostatního plnění. Proto přepočítání objednávky nikdy ceny nemění.