Diskuze

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Diskuze

Diskuze umožňuje otevírat dikuzní vlákna na libovolné téma

Interní diskuze

Logiku je diskuze podobná diskuzím jaké jsou např. v aplikaci WhatsAp nebo Signal, ale na rozdíl od nich probíhá celá diskuze v chráněném prostředí firmy nebo organizace.

Druhým významným rozdílem diskuze oproti vláknům v uvedených apliakacích je, že má věcné zadání – téma, kterému se věnuje a které celou diskuzi otevírá. Na téma se následně rozvíjí diskuze známým způsobem, ale od začátku má jasně definované zadání, kterého by se měla celá týkat.

Věcné zadání by mělo napomáhat:

  • Aby diskuze neutekla od svého tématu pryč
  • Usnadňuje i zpětné dohledání diskuze
  • Umožňuje se přidat do diskuze i dodadačně, protože je zřejmé, čeho se týká

Veřenost a neveřejnost diskuze

Diskuze vždy patří do některé z definovaných oblastí. Lidé, kteří mají do oblasti vstup (aktivní nebo čtenáři), se mohou do každé diskuze z oblasti zapojit. Naopak ti, kdo nemají oblast povolenu, se o diskuzi nemohou v systému dozvědět.

Diskuze založené na hlavním pracovním stole jsou vloženy automaticky do standardní skupiny. Tu typicky vidí všichni interní uživatelé.

Diskutující

Diskutujícími jsou lidé ze skupin, které jsou k diskuzi připojeny. Zakladatel diskuze vybírá skupiny, které do diskuze zapojí – může jich připojit i více.

V diskuzi jsou reálně zapojeni:

  • Lidé ze skupin dle zakladatele diskuze
  • Lidé, kteří se sami k diskuzi přidali. Přidat se mohou všichni, kdo vidí do oblasti, ve které je diskuze vedena
  • Naopak nejsou zapoji lidé, kteří byli do diskuze původně přidáni, ale sami se odpojili.

Hodí se vedět

Veřejné diskuze nemusí být pro všechny

Přístup k veřejným diskzím se řídí přístupem do skupiny, kam jsou tyto diskuze vkládány. Pokud máte např. externí uživatele a nechcete, aby interní diskuze viděli, nastavte skupinu s přístupem do oblasti diskuzí jenom na interní pracovníky. Externí spolupracovníci se pak k interním diskuzím nedostanou.

Oblast pro veřejné diskuze

Oblast, která se používá pro veřejné diskuze, nastavuje administrátor v rámci nastavení modulu tsk. Více viz administrace modulu tsk.