Centrum péče o zákazníky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Centrum péče o zákazníky

Podpora centra péče o zákazníky automatizuje zpracování požadavků od zákazníků.

Centrum péče někdy také centrum podpory apod. je v systému pojmenováno Zákaznický helpdesk.

Příchod hlášených problémů (ticketů) od zákazníků

Požadavky od zákazníků mohou přicházet různými cestami:

  • Emaily na adresu podpory
  • Přes webový formulář
  • Jiným hlášením, které zadá pracovník (např. na prodejně, zaslanou vratkou) – přijímající pracovník zadá požadavek osobně

K helpdesk ticketu se může vázat celá řada inforamcí:

Informace suvisející s helpdesk ticketem

Zpracování ticketů

Elektronicky přijatá hlášení jsou v systému mezi přijatými zprávami z venku. Zprávy se zobrazují na pracovním stole zákaznického helpdesku. Vidí je pracovníci, kteří mají zákaznickou péči na starost

Propojení zákaznického hlášení s informacemi o zákazníkovi

Pokud zákazník pošle email z uložené adresy, nebo na formuláři vyplní svůj email, který je v adresáři uložen, zpráva se automaticky propojí. Je pak možné okamžitě otevřít veškerou komunikaci, objednávky a jiné záznamy o zákazníkovi.

Webový formulář může obsahovat přímo pole pro číslo objednávky – hlášení je pak automaticky propojeno i s objednávkou.

Když napíše zákazník, který není v databázi evidován (např. nesouhlasil s uložením údajů v e-shopu, nakupoval v kamenné obchodě apod.), je možné ze zprávy přímo vytvořit záznam do evidence přidáním adresáta.

Nejrychlejším způsobem zadání je najít podle čísla objednávku, a přímo z objednávky založit nový problém. Vznikne zákaznický ticket propojený se zákazníkem i objednávkou.

Komunikace se zákazníkem

Zákazníkovi je možné odpovídat:

  • Eamilem přímo ze systému
  • Telefonicky přímo přes napojenou VoIP telefonní ústřednu
  • SMS zprávou

Veškerá komunikace je u reklamace resp. u zákazníka archivována. K telefonátům je možné přímo po hovoru uložit informaci, co bylo se zákazníkem domluveno. Je možné i uložit informaci, že se hovor nepodařilo spojit nebo se domluvit.

Když budete na problém odpovídat klientovi, systém vám může automaticky připravit zprávu podle šablony pro zprávu o řešení problému.

Jak se vybere, kdo dostane helpdesk ticket na starost

Mezi příjmem zprávy a přidělením ticketu proběhne dohledání odpovědného pracovníka na několika místech:

  • Pracovník, který má na starost zákazníka
  • Pracovník odpovědný za zprávy podle rozhraní
  • Pracovník odpovědný za helpdesk obecně:

Přidělení tiketu pracovníkovi

Hodí se vědět