Klientské nastavení modulu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Klientské nastavení modulu

Otevření stránky v samostatném okně

Používat týmy u úkolů

Volba umožňuje používat týmové úkoly. Pokud je volba vypnutá, k úkolu není možné definovat tým a úkol je vždy individuální.

Nezapínejte volbu, pokud mají být používány metodiky. Ty obsahují definice skupinových úkolů a s vypnutím této volby nebude pravděpodobně možné úkoly korektně zpracovat.

Submodul Normy a zákony

Podpora norem a zákonů je technicky součástí modulu tsk, komerčně jde ale o samostatný modul. Jeho zapnutí se provádí touto volbou.

Vypnutí blokuje funkcionalitu spojenou s využíváním metodik.

Používat formální analýzy

Volba umožňuje k rozhodování přidat analýzu např. podle SWOT, FMEA, FTA modelu.

Volba je doplňkovou a samostatně účtovanou funkcionalitou systému. Její vypnutí zjednodušuje volby u rozhodování, konkrétně není dostupná záložka pro analýzy. Analýzy nejsou dostupné v oblastech.

Synchronizace kalendáře a úkolů

Modul sabre je samostatným modulem, který je samostatně instalován. Modul tsk pro něj poskytuje interně systémovou podporu, která je zapínána touto volbou.

Zapněte tuto volbu, pokud má klient modul sabre; bez této volby nebude funkčnost modulu aktivována.

Používat výkazy práce v aktivitách

Volba umožňuje vytvářet jednotlivé výkazy práce u úkolů a jiných objektů aktivních činností (např. porad).

Pokud není volba aktivní, není dostupná funkce pro vytvoření výkazu práce. Je ale možné u jednotlivých úkolů vyplnit celkovou pracnost a sledovat pracovní náročnost úkolů jednodušším způsobem.

Smyslem volby není zjednodušení systému ale variabilní možnost, jak sledovat pracnost úkolů:

  • Zaškrtnuto: Je možné úkol vykazovat po hodinách a dávat opakované výkazy – umožňuje přesnější sledování a spojit sledování pracnosti s výkazem pracovní činnosti
  • Nezaškrtnuto: Je vykázat pracnost jedním údajem. Volba je vhodná zejména pro společnosti, kde pracovníci dělají výkaz práce v jiném systému, aby se zabránilo nutnosti duplicitního vykazování.