Kontakty, adresáře

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Kontakty, adresáře

Evidenci a aktivní správě kontaktů na osoby i společnosti. Současně slouží jako jednotný modul kontaktů pro další moduly systému AyMINE.

Základní cíle modulu

Kontakty

 • Evidence kontaktů na různé typy osob – právnické i fyzické
 • Evidence podrobných kontaktních údajů
 • Aktivní správa – tvorba úkolů např. obchodních (CRM), zaznamenávání historie

Kontakty jsou od základu navrženy tak, aby byly v souladu s GDPR. Tomu je přizpůsobena jejich evidence i služby

 • Podpora zapomenutí
 • Podpora evidence souhlasů
 • Ochrana informací

Adresáře

Adresáře slouží ke strukturování i ochraně kontaktních údajů. Je díky nim možné řídit, kdo má k jakým kontaktům přístup

 • Strukturování kontaktů
 • Řízení přístupových práv
 • Synchronizace do mobilních zařízení

Informace ke kontaktům

V rámci adresáře je možné uchovávat další informace, které je vhodné evidovat

 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR
 • Historii komunikace (poznámky z jednání, emaily apod.)
 • Jakékoli další typy informací

Modul staví na modulech

 • Úkoly a firemní evidence

Integrace adresářů s dalšími funkcionalitami systému

Adresář a správa kontaktů efektivní spolupráci i k podpoře procesů systému kvality. Integraci implementují jednotlivé moduly a postupně se rozvíjí. Přehled zde proto nemusí být aktuální.

V současné době (podzim 2022) je implementována integrace:

 • Možnost publikovat vybrané kontakty na zaměstnance evidované v personálním systému. Publikace vám podpoří interní komunikaci a je plně v souladu s GDPR (důležitá pro interní spolupráci)
 • Integrace s poradami, jednáními a úkoly. Přímo u kontaktů můžete evidovat, kdo se účastnil kterého jednání a snadno kontakty přidávat mezi účastníky porady
 • Dokumentace produktů, certifikátů k výrobkům a posouzení. V rámci správy produktů a dodavatelů můžete evidovat data požadovaná systémy řízení kvality.